Gajda: „W rocznicę tragedii narodu, a zwycięstwa kultury”

               Powstanie listopadowe od zawsze dzieliło Polaków – z jednej strony konserwatyści z Hotel Lambert byli jego zażartymi krytykami, co następnie przejęła Endecja wyrastając z pozytywistycznej tradycji pracy organicznej, natomiast z drugiej strony, nasi najwięksi wieszcze, widzieli w nim szansę na odzyskanie prawdziwej niepodległości, oraz, w wyniku słabości elit, klęskę, którą Słowacki w „Grobie Agamemnona”, przyrównał do tragicznej dla Greków bitwy pod Cheroneą. Mickiewicz, od zawsze chcąc zbrojnej rewolucji, opiewał zalety powstania, jego heroizm, oraz poświęcenie pojedynczych jednostek.                To właśnie w oparciu o upadek […]

Michalik: Mrok powstania listopadowego – prawdziwa historia

“Uciekajcie ludzie zgody, Bo to zapaleniec młody. Każda choć najdrobniejsza o kraju przemowa W oczach żar mu obudza i lica płomieni, Tworzy wnioski z słów błachych [sic!], ciało tworzy z cieni; Przewrotna – zwichrzona – bezzasadna głowa – Jednem słowem, ludzie zgody Zapaleniec jest to młody!” (S. Garczyński, Zapaleniec młody, w: Wspomnienia z wojny narodowej, Paryż 1866, s. 9.) Tym oto wierszem można byłoby podsumować to, co wydarzyło się w listopadową noc 1830r. Wiersz ten pokazuje jaki był stosunek osób starszych z doświadczeniem do ówczesnej […]

Panasiuk: Maurycy Mochnacki – fałszywy bohater z  lamusa

W poszukiwaniu nowych inspiracji mających podtrzymać i utrwalić wśród polskiej młodzieży  kult bezmyślnego patriotyzmu „insurekcyjnego” działacze Prawa i Sprawiedliwości  wygrzebują z lamusa historii postacie zupełnie już zapomniane.  Wspólna ich cechą  jest programowa bezmyślna  antyrosyjskość, sentymentalizm i radykalizm postaw. Przez długi czas PIS eksploatował postacie tzw. „żołnierzy wyklętych” doprowadzając nachalną propagandą do zupełnego przewartościowania najnowszej polskiej historii. Z zagubionych, przegranych nieszczęśników mordujących niejednokrotnie swoich braci -Polaków zrobiono bohaterów sprawy narodowej . Wypromowano ich bezsensowny  kult do tego stopnia, że często wyparli oni z pamięci młodego pokolenia […]

Wirtel: Powstanie listopadowe, czyli polski gol samobójczy

Mamy w polskiej mentalności kult kolejnych powstań – niedobry spadek po wieku XIX, a konkretnie po epoce romantyzmu. Dość powszechne jest myślenie, że wszystkie zrywy były ważne i potrzebne, bez względu na ich rezultat. Coś jak w sporcie amatorskim – mniejsza o wynik, liczy się sam udział. W opinii przeciętnego Polaka powstania udowadniały złemu zaborcy, że dzielni Polacy nigdy przenigdy nie pogodzą się z niewolą, że nigdy się nie poddamy, że do ostatniej kropli krwi itp. Brakuje u nas natomiast myślenia w stylu Realpolitik (której […]

Mażewski: Oblany egzamin z polityki. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874 (nowa książka w serii Biblioteka Konserwatyzm.pl)

W analizowanym okresie Niemcy i Włosi doprowadzili do zjednoczenia ich państw po wielu wiekach rozbicia, Węgrzy uzyskali status współgospodarza w dualistycznej monarchii habsburskiej, a mieszkańcy Finlandii po raz pierwszy w swej historii stworzyli państwo.    Polacy natomiast stracili wszystko, co w zakresie istnienia własnego państwa uzyskali w 1807 r., co uległo dalszemu wzmocnieniu w 1815 r., zachowało się po 1832 r. i poddane  zostało ustrojowej rekonstrukcji w latach 1861–1862. Zazwyczaj umyka to naszej uwadze, ale jest czymś zupełnie nadzwyczajnym, że inne narody zdołały osiągnąć sukces, a my w tym samym czasie, po udanym starcie, ponieśliśmy […]

Odplamianie historii Polski: Królestwo Polskie – niewykorzystana szansa?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu OHP – Odplamianie historii Polski. Prosimy o komentarze, „polubienie”, a także udostępnienie swoim znajomym na serwisach społecznościowych. Dziękujemy! Odcinek 4. OHP 04. Królestwo Polskie – niewykorzystana szansa? Królestwo Polskie powstało na gruzach Księstwa Warszawskiego. Jego granice zostały wynegocjowane na kongresie wiedeńskim przez cara Aleksandra I, jak również księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który był tam bardzo aktywnym politykiem. Początkowo stosunek Polaków do Królestwa Polskiego był entuzjastyczny. Królestwo Polskie było państwem powszechnie akceptowanym w społeczeństwie. W powszechnym odczuciu było to […]