Modzelewski: „Prawo Kudriawcewa” rządzi interpretacją przepisów podatkowych

Zaproponowany swego czasu funkcjonalny podział prawa podatkowego na „zawierzone”, „odczytane”, „jurystyczne” i „postulowane” ma nie tylko znaczenie poznawcze lecz również czysto praktyczne. Podatnicy w istocie posługują się i stosują prawo odczytane, które wywodzą z lepiej czy gorzej (raczej gorzej) napisanych przepisów (te tylko znają), nie wiedzą, jakie były „rzeczywiste zamiary” prawodawcy (prawo zamierzone), a prawo jurysdykcyjne czyli normy prawne zastosowane przez władzę w postępowaniach jurysdykcyjnych pojawi się z reguły lata po bezpośrednim zastosowaniu prawa podatkowego przez te podmioty. Niewielu jest w stanie przewidzieć jaką treść […]