Szlęzak: Lewica i religia w szkole

Przypatruję się jak nowy rząd przejmuje władzę. Mam coraz więcej wątpliwości i obaw. Więcej o tym w następnym tekście. Teraz chciałbym zająć się sprawą nauczania religii w szkole. Jako osoba obojętna religijnie nie widzę w tym problemu, ale obawiam się, że nowy rząd zrobi z tego wojnę światopoglądową. Nowa pani minister oświaty rzuciła w tym kontekście, że trzeba skończyć ze średniowieczem. W ten sposób dowiodła dwóch faktów. Po pierwsze, że jest nieukiem, ponieważ każdy, kto traktuje średniowiecze jako jakieś „ciemne wieki” jest nieukiem. Dlaczego? – […]