Ziętek-Wielomska: Wierzenia religijne i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej – raport Pew Research Center

  Przenikanie się tożsamości narodowej i religijnej w regionie dawniej zdominowanym przez ateistyczne reżimy stało się przedmiotem niedawno opublikowanego raportu sporządzonego przez  amerykański instytut badawczy Pew Research Center. „Mniej więcej ćwierć wieku po upadku „żelaznej kurtyny” i Związku Radzieckiego wyniki nowego, szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego przez Centrum Badawcze Pew wskazują, że w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których reżimy komunistyczne kiedyś poddawały praktyki religijne represjom i promowały ateizm, wzrosła rola religii jako ważnej części tożsamości indywidualnej i narodowej” – tymi słowami rozpoczyna się tenże raport. […]