Sanicki: Ekonomia Romana Rybarskiego i współczesna gospodarka narodowa

  Podstawą funkcjonowania państwa jest odpowiednia polityka ekonomiczna i sprawny system prawny. Kryzysy ekonomiczne wykazały, że powszechną słabością państw i społeczeństw jest mierna znajomość zagadnień ekonomicznych. Przypomnijmy, że etymologicznie słowo ekonomia wywodzi się z języka greckiego i oznacza jak właściwie zajmować się swoim własnym domem. W tym kontekście dzisiaj rozbija się ekonomię na skalę mikro oraz na skalę makro. Istotą ekonomicznego działania jest najpierw sprawne zarządzanie własnym majątkiem, a następnie tak kierowana działalność promieniuje na skalę szerszą, na skalę makro. W czasach dominacji gospodarki globalistycznej […]

Oficjalna inauguracja Instytutu im. R. Rybarskiego

Aby uczcić urodziny profesora R. Rybarskiego, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK zorganizowało oficjalną inaugurację Instytutu im. R. Rybarskiego. Ze względu na podniosły charakter uroczystości, spotkanie zostało zorganizowane  w Centrum Konferencyjnym – Jabłonka Dwór (3 sierpień 2017 r., o godz. 18.00). Wspomniany dwór wzniesiony został na przełomie XVIII i XIX wieku przez Antoniego Jaruntowskiego. W czasie wydarzenia dało się wyczuć swoisty klimat polskości. Uczestnicy podziwiali piękne krajobrazy oraz klasyczną architekturę obiektu. Całość wydarzenia była moderowana przez p. Artura Szczepka. Następnie głos zabrał p. Karol Skorek, który opowiadał […]