Wielomski: Koniec globalizacji i globalizmu

Wraz z początkiem wojny na Ukrainie zakończyła się globalizacja i towarzysząca jej ideologia globalizmu. Wizja jednej planety, jednego zarządu planetarnego, jednej światowej gospodarki i kosmopolitycznej kultury rozpadła się. Rosyjski najazd na Ukrainę to początek geopolityczno-cywilizacyjnego rozłamu. Globalizacja jako proces i globalizm jako ideologia były wyrazem dominacji świata anglosaskiego w polityce, ekonomii i w świadomości ludzkiej. Język angielski był językiem globalizmu. W wyniku wojny na Ukrainie doszło do tektonicznego pęknięcia nie tylko pomiędzy Rosją a Zachodem, lecz między Eurazją a Zachodem. Rosja została usunięta ze wszystkich […]

Rozmowy małżeńskie Wielomskich: Apokalipsa

Adam Wielomski: Niespodziewany atak Rosji na Ukrainę powinniśmy oglądać nie z rosyjskiej lub ukraińskiej, lecz z polskiej perspektywy, lecz także naszej osobistej. Dla środowiska myślącego realistycznie o stosunkach międzynarodowych, odmiennie niż „główny nurt”, to wydarzenie apokaliptyczne. Dziennikarze i politycy wywołali amok, podobny do tego z przełomu grudnia/stycznia 1862/1863 roku, gdzie pobicie red. Kamila Klimczaka jako „ruskiego trolla” jest zjawiskiem pierwszym i, niestety, zapewne nieostatnim w próbie siłowego uszczelnienia granic dozwolonej dyskusji. Sam to zresztą widzę w mediach społecznościowych, gdzie jestem lżony na rozmaite sposoby. Niestety, […]