Banach: Polityczno-prawne aspekty pojęcia res publica  w republikańskim Rzymie

Truizmem jest stwierdzenie, iż res publica uchodzi za pojęcie wieloznaczne. Terminowi temu, będącemu lingwistycznym pierwowzorem republiki[2], nadaje się rozmaite znaczenia. Res publica jest rozumiana jako państwo, jako forma rządu czy też jako dobro wspólne. Jego wieloznaczność widoczna jest także w tłumaczeniach autorów antycznych – res publica w polskich przekładach to między innymi: „rzeczpospolita”, „państwo”, „kraj”, „obywatelska wspólnota” albo też „racja stanu”. Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy w rozumieniu samych Rzymian pojęcie res publica było również wieloznaczne? Innymi słowy: czy na podstawie zachowanych […]

Matuszewski: Drugi upadek Rzymu?

Postępująca ze wzrastającą dynamiką islamska kolonizacja Europy skłania do refleksji nad zapaścią naszej, niegdyś potężnej, cywilizacji. Benedykt XVI, a za nim kilku intelektualistów, proponuje zestawienie tego, co dzieje się na naszych oczach, z upadkiem budowanej przez stulecia potęgi Imperium Rzymskiego, które ostatecznie upadło pod naporem plemion zamieszkujących ówczesne barbaricum. Jakkolwiek powyższa analogia wydaje się dosyć ciekawa, to po głębszej analizie zaczyna budzić spore wątpliwości. Imperium Rzymskie budowano przez stulecia. Dysponowało ono nie tylko potęgą militarną, co rusz udoskonalaną, ale również atrakcyjną dla plemion ościennych ofertą […]

Dwugłos insp. Węgrzyna i dra Górnego na temat upadku Rzymu w ramach dwudniowego cyklu prelekcji i dyskusji, Poznań 8 i 9 kwietnia

Salvete! Korporacja Akademicka Baltia i Poznański Oddział Narodowej Akademii Informacyjnej zapraszają na dwudniowy cykl prelekcji i dyskusji, który odbędzie się w dniach 8 i 9 kwietnia AD 2017 na kwaterze przy Alejach Marcinkowskiego 20a (kamienica na tyłach Pałacu Anderschów, zejście schodkami w dół) w Poznaniu. Początek w sobotę o 14.00, kontynuacja dnia następnego od godz. 11.00. W sobotę niżej podpisany zaprezentuje cybernetyczną teorię decyzji (stanowi ona autorskie udoskonalenie teorii najwybitniejszego polskiego cybernetyka – prof. Mariana Mazura). Następnie jeden z seminarzystów NAI zaprezentuje psychologiczne koncepcje decyzji, […]