Wielomski: Polemika z Krzysztofem Karoniem na temat tez książki „Historia antykultury”

Prof. Adam Wielomski: Kontynuacja polemiki z Krzysztofem Karoniem na temat niektórych tez jego książki „Historia antykultury”. Film zawiera szczegółową naukową krytykę błędnego odczytania Marksa, której dokonuje Krzysztof Karoń, przekształcając marksizm w autorską interpretację, coś, co można określić mianem marksizm-karonizm.