Mackiewicz: Stopy procentowe a inflacja – czyli jak rząd chce leczyć grypę arszenikiem

 ,,Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem!’’. Te słynne słowa kanclerza Alexa Oxenstierny idealnie pasują do polityki walki z inflacją prowadzonej przez Polski rząd. Głównym jej narzędziem ma być podnoszenie stóp procentowych. Tyle, że działanie to nie przyniesie pożądanych efektów. Jest tak jak leczenie grypy arszenikiem – po pierwsze nie działa, a po drugie jest szkodliwe dla gospodarki. O tym właśnie będzie niniejszy tekst. W środę Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej o 1 punkt procentowy. Była […]