Rękas: London Calling 2023

„Londyńskie wołanie do odległych miast” wywołało wymierny skutek. W środę, 1. lutego 2023 r. na wezwanie związków zawodowych pracę przerwało ponad pół miliona ludzi, a ponad 100.000 wyszło na ulice, oprotestowując zarówno politykę ekonomiczną rządu Rishiego Sunaka, jak i protestując przeciw przegłosowanemu właśnie przez Izbę Gmin ograniczeniu prawa do strajku. Oczywiście, torysi i całą rządząca Brytanią klasa polityczno-finansowa mają wypracowane strategie ignorowania akcji społecznych, nawet tak rozległych, niespodziewanie jednak (?) otrzymały cios z kolejnej strony. Oto bowiem Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmienił swoją prognozę gospodarki brytyjskiej […]

Motas: Kto obali rządy PiS-u?

Coraz bardziej widoczne stają się w społeczeństwie oznaki niezadowolenia. Dopiero co zakończony strajk nauczycieli stanowił swoiste ukoronowanie trwającej od kilkunastu już miesięcy fali protestów kolejnych grup zawodowych. Niezadowolenie to posiada dwa istotne podłoża. Na czoło wysuwają się przede wszystkim postulaty finansowe (młodzi lekarze, personel medyczny, hodowcy i rolnicy, służby mundurowe, nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej, inspekcji weterynaryjnej, sądów i prokuratur), drugi stanowią zaś względy merytoryczne (sędziowie). O ile w pierwszym przypadku przyczyna podobnego stanu tkwi w nadmiernie rozbuchanym systemie socjalnym – kolejne słabo opłacane zawody, widząc […]