Wielomski: Tomahawkami w Syrię

  Od ogłoszenia wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych i zwycięstwa Donalda Trumpa wokół osoby nowego prezydenta trwa prawdziwy taniec, w którym udział biorą: 1/ otoczenie Trumpa, które wyniosło go do władzy; 2/ lobbyści koncernów zbrojeniowych; 3/ resorty siłowe w USA (wojsko, CIA); 4/ silne grupy nacisku wyznające dogmaty polityki neokonserwatywnej. Widać, że w ciągu kilku miesięcy z otoczenia Prezydenta została wyeliminowana część osób kojarzona ze stanowiskiem „prorosyjskim”, czyli chcących dogadać się z Władmirem Putinem odnośnie podziału świata na sfery wpływów (wizja świata „wielobiegunowego”). Fakt, że […]