Połosak: Wariant jugosłowiański. Odpowiedź dr Pawłowi Bale

      Z zainteresowaniem wysłuchałem zamieszczonego na portalu Konserwatyzm.pl nagrania, zawierającego wypowiedź Pana dra Pawła Bały w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Prezydenta RP do lat siedmiu. W toku swych rozważań dr Bała odwołał się również do przepisu, obecnego w konstytucji FR Jugosławii z roku 1974, dotyczącego prezydentury jugosłowiańskiego marszałka, Josipa Broz-Tito „bez ograniczeń w trwaniu mandatu”.     Zaiste, ciekawe jest i interesujące odwołanie do zapomnianego przykładu jugosłowiańskiego. Owszem, Konstytucja Jugosławii z roku 1974 wypowiadała się o prezydenturze marszałka w sposób opisany przez dra Bałę, jednak […]