Sanicki: Franciszek Gabryl. Zapomniany tomista. Życie i filozofia

  Franciszek Gabryl urodził się 9 marca 1866 roku w Wieprzu koło Andrychowa, a zmarł 7 stycznia 1914 w Krakowie. Ukończył gimnazjum w Wadowicach, studiował teologię na UJ, w Wiedniu, Rzymie, Lowanium gdzie mistrzem jego był kardynał Mercier oraz we Wrocławiu. Doktorat uzyskał w Wiedniu w 1892, habilitował się na UJ w 1896, gdzie wykładał teologię fundamentalną i filozofię chrześcijańską, był dziekanem i prodziekanem Wydziału Teologii, a w latach 1907-1908 rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.           Najważniejsze dzieła filozoficzne Gabryla: Nieśmiertelność duszy ludzkiej w świetle rozumu i […]