Graban: Polityczna poprawność w miejsce konserwatyzmu. Wokół ewolucji ideowej programu TVP Kultura: „Trzeci Punkt Widzenia”

    Przyznam, że do niedawna z niemałą satysfakcją śledziłem dyskusje intelektualne prowadzone pomiędzy panami Markiem A. Cichockim, Dariuszem Gawinem i Dariuszem Karłowiczem  – niedzielnymi wieczorami w ramach programu „Trzeci Punkt Widzenia”. Bił z nich spokój przynależny debacie filozoficznej, która z dystansem podchodzi do bieżących wydarzeń z zakresu krajowej i międzynarodowej polityki. I rzeczywiście dyskutanci dobrze naświetlali drugie dno takich problemów jak np. Brexit, jako konserwatyści będąc bezlitosnymi w diagnoziekryzysu trapiącego Europę podążającą za bezmyślnym multicultii odwracającą się od swoich duchowych korzeni. W ostatnich programach […]