Turek: Poznańczycy i Pomorzanie: nie wykorzystana szansa (o sporze cywilizacyjnym między Zachodem a Wschodem w najnowszej historii Polski)

Przekonywanie wykształconego Polaka o znaczeniu Wielkopolski i Pomorza w dziejach naszego państwa przypominałoby wyważanie otwartych drzwi. W XX wieku w świadomości Polaków i w polityce polskiej wskazówka busoli przemieściła się ze Wschodu na Zachód. Efektem tego doniosłego procesu dziejowego stał się m. in. powrót do Polski ziem piastowskich i Pomorza, odbudowa państwa z granicą na Odrze i Nysie, a w 2004 roku wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Niestety, w ostatnich latach zachodnia orientacja Polski jest coraz częściej kwestionowana. Niech nas nie zmylą pozory. Mimo, że […]

Turek: O trzeciej drodze w polityce międzynarodowej (Europa środkowa między Niemcami a Rosją, a może Międzymorze?)

Politykę międzynarodową zbyt często postrzega się jako ciąg zdarzeń (procesów) zdeterminowanych pewną jakby heglistowską koniecznością. Rzeczywiście, gdy badacz spogląda wstecz z teraźniejszej perspektywy, wydarzenia historyczne układają się w logiczną i spójną całość. Są określone przyczyny i określone skutki. Po upływie czasu można odnieść wrażenie, że taki a nie inny przebieg wydarzeń musiał nastąpić, że nie było innej opcji. Wprawdzie są również pisarze, którzy lubują się w nienaukowych rozważaniach pt. „co by było gdyby”, ale poważni ludzie czymś takim nie zajmują się na serio. Czy jednak […]