Lipiński: Równoprawni czy poddani (cz. 2 – ost.)

W poprzednim odcinku omówiłem prawie w całości osławioną „Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem  Stanów Zjednoczonych Ameryki o Wzmocnionej Współpracy Obronnej”. Pozostało jeszcze do omówienia kilka smakowitych kąsków. Strona polska nie ustawała w szczodrości dla naszych „bezcennych” sojuszników. Tak więc art. 19, ust. 2 zwalnia od podatku VAT, akcyzy, oraz innych podatków towary i usługi dla Sił Zbrojnych USA pod warunkiem zgłoszenia ich na określonym formularzu. W art. 20 czytamy: „1. Dochód członka sił zbrojnych lub personelu cywilnego lub członka rodziny, który nie jest […]