Gomułkowski: Demokracja, liberalizm, parlamentaryzm albo…

Ostatnie 4-5 lat obnażyły w Polsce i Europie słabości liberalnej demokracji parlamentarnej. W tym okresie mieliśmy do czynienia z różnymi działaniami demokratycznie wybranych władz, które zmierzały (paszporty szczepienie, blokada kont protestujących kierowców w Kanadzie) bądź zmierzają w przyszłości (podatki klimatyczne, cyfrowa tożsamość, CBDC, projekt federalizacji EU, etc) do: ograniczania wolności obywateli, pauperyzacji społeczeństwa, kontroli człowieka, deprecjacji roli rodziny oraz ograniczania roli państw narodowych, a co za tym idzie suwerenności samych narodów wraz z ich kulturową różnorodnością. W tym kontekście należy się zastanowić nad istotą samej […]