Starzyński: Tyrania wartości czyli totalitaryzm unijny

Zacznę od przypomnienia, że określenie „tyrania wartości” użyte w tytule tych rozważań pochodzi od niezrównanego  Carla Schmitta, który ponad 60 lat temu zatytułował tak jeden ze swoich esejów. Spróbuje wykazać, że pomimo upływa czasu sformułowanie to nic nie straciło ze swojego znaczenia. Jak pisał kiedyś Leo Strauss w „The City and Man”:  „kryzys naszych czasów może mieć tę przypadkową zaletę, że umożliwi nam zrozumienie w sposób nietradycyjny lub świeży tego, co dotychczas było rozumiane jedynie w sposób tradycyjny lub pochodny”. Dlatego jest rzeczą ważną, aby […]

Wielomski: Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen cieszy się w środowisku PiS antypatią, ponieważ gnębi rząd Mateusza Morawieckiego z powodu nieprzestrzegania unijnych standardów praworządności, nie dość stanowczo wspiera Ukrainę i dba o niemieckie interesy w Unii Europejskiej, kosztem mniejszych państw, takich jak Polska. Równocześnie wypomina się jej, że tylko dzięki głosom europosłów z PiS została wybrana na Przewodniczącą Komisji Europejskiej. Czy Ursula von der Leyen oszukała pisowców? Zajrzyjmy najpierw do mowy wyborczej, którą Ursula von der Leyen wygłosiła przed głosowaniem na stanowisko Przewodniczącego Komisji w dniu 16 lipca […]