Rękas: Dywersyfikacja i bezpieczeństwo energetyczne. Dlaczego zdechniemy z zimna

Termin „dywersyfikacja” pojawił się w dyskursiku propagandowym III RP pod koniec rządów AWS-UW, od razu robiąc zawrotną karierę. Również dopiero wtedy przez wszystkie przypadki zaczęto odmieniać „bezpieczeństwo energetyczne”. Bynajmniej jednak nie w powszechnym znaczeniu, sprowadzającym się do adekwatności, stabilności i racjonalności cen za nośniki energię – ale jako konieczność (!) kupowania paliwa NIE TYLKO od Rosji. Przypomnijmy to sobie – kluczem były słowa NIE TYLKO. Dywersyfikacja i bezpieczeństwo miały zatem oznaczać to samo. No, niech… Za jaką cenę? Oczywiście, od początku była to nieprawda, bo […]

Rękas: Wojna o węgiel

Kwestia “rosyjskiego węgla” stała się nagle tematem kampanii wyborczej w Polsce, dodatkowo uwypuklonym przez tyleż intensywnie, co szybko wygaszone przez rząd protesty górnicze. Tym razem nie było kampanii w „Wiadomościach” o liderach manifestacji na pewno jeżdżących na Majorkę, nie szczuto na „niesłuszne przywileje”. Cicho, sza – trzy miesiące do wyborów, wicepremier pojechał i obiecał podwyżki. Trzy klęski transformacji Na kopalniach odprężenie, ale przecież systemowy kryzys polskiego górnictwa trwa i (wbrew temu, co się od trzech dekad wmawia Polakom) nie jest bynajmniej winą żadnych związkowców, ale […]

Szlęzak: Węgiel z Rosji

Jako dziecko i nastolatek chodzący do szkoły podstawowej i średniej w PRL-u, wtłaczano mi do głowy, że „Polska węglem stoi”, a dzień świętej Barbary był niemal świętem narodowym. W okresie rządów Edwarda Gierka wielkość eksportu węgla kamiennego była traktowana jako miara rozwoju gospodarczego całego kraju. W liceum słyszałem już bardziej rozsądne opinie, a to, że węgiel kamienny jest bogactwem, ale najgorsze, co można z nim zrobić, to spalić w piecu. Inna refleksja dotycząca wydobycia węgla, nasuwa spostrzeżenie, że węgiel, jak wszystkie surowce na Ziemi, występuje […]

Raport o KWK „Krupiński” i stanie Sektora Surowcowo-Energetycznego Polski

        „Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale” – tym mottem podpisana została Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opracowana przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i zatwierdzona przez Rząd RP, której głównym celem była (i chyba nadal jest?) akumulacja polskiego kapitału i odbudowa polskiej własności. Z przykrością stwierdzamy – na przykładzie KWK „Krupiński” – że działania Ministerstwa Energii,  dotyczące uznania tej kopalni za trwale nierentowną i przekazanie jej w dniu 30 marca 2017 r. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, celem jej fizycznej likwidacji, było […]