„Między rewolucją a Rosją”. Z Janem Engelgardem rozmawia Magdalena Ziętek-Wielomska. (cykl Odplamianie Historii Polski (OHP), cz. 5)

CYKL: ODPLAMIANIE HISTORII POLSKI Po klęsce powstania listopadowego „naród polityczny” przeniósł się za granicę w celu kontynuowania tego dzieła, które zakończyło się właśnie klęską. Większa część uczestników Wielkiej Emigracji nie wyciągnęła wniosków z tego, co się stało: przegrane powstanie nie stało się lekcją realizmu politycznego. I tak m.in. za sprawą Henryka Kamieńskiego kontynuowano romantyczne idee rewolucyjne i pracowano nad przygotowaniem kolejnego powstania. Dużą rolę odegrała także poezja romantyczna Mickiewicza, Słowackiego i innych. Skutkiem tego było pojawianie się coraz to kolejnych spisków – liberum conspiro. Polacy […]