„Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej”

Zbyszko Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, ss. 412

            Zbyszko Melosik – pozostając wiernym przesłaniu obecnemu w refleksji Jana Pawła II o budowaniu cywilizacji miłości – w swej niezwykle interesującej monografii pod tytułem „Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej” daje spojrzenie na to, w jaki sposób odczytywać obcą kulturę, z którą wszak każdego dnia w jakiejś mierze się stykamy i jednocześnie inspiruje do podróżowania i jej poznawania. Uczy obcowania z przedstawicielami innych kultur – bez narzucania im perspektywy własnej czy zachodniej i zachodnich wartości, pokazuje jak wystrzegać się wartościowania z tego wszechogarniającego, lecz nieuprawnionego w pełni punktu widzenia Europejczyka oraz przede wszystkim – jak poznawać Innego.

            W monografii tej czytelnik odnajdzie wprowadzenie do kultury oraz edukacji trzech kontynentów, ujrzy kontekst, w jakim kształtują się tożsamości jednostek i grup etnicznych dzisiaj słabo poznanych i tracących znaczenie w obliczu globalizacji. Ale może właśnie dlatego warto im się przyjrzeć. Pozna odbiorca istniejące postmodernistyczne dylematy edukacji wielokulturowej oraz argumentację istniejącą w ramach sporów o wielokulturowość w perspektywie teorii feministycznej.

            Rozważania w tym zakresie stanowią doskonały punkt wyjścia dla analiz teorii oraz praktyki edukacji wielokulturowej. Warto jednak przyjrzeć się wcześniej bliżej teoretycznym koncepcjom i podejściom, jakie są rozwijane w ramach edukacji wielokulturowej. Są one szczególnie ciekawe, jeśli odnieść by je do współcześnie przejawiającego się trendu edukacji dla bezpieczeństwa.

            Książka ta z pewnością zachwyci nie tylko czytelników chcących poznać obce kultury lub dowiedzieć się jak je w ogóle poznawać, ale także osoby pragnące je zbadać. Liczne uwagi na temat prowadzenia komparatystycznych badań etnopedagogicznych są bezcenne, zwłaszcza z uwagi na ich dotychczasowy brak w literaturze przedmiotu. Ogromną ich zaletą jest przystępność i przykłady obrazujące prezentowane zagadnienia. Czytelnika zainteresowanymi uwagami na ten temat zachwyci także rozdział poświęcony omówieniu teorii i praktyki edukacji wielokulturowej jako jeszcze niezakończonej – i prawdopodobnie mającej się nie zakończyć – walki dyskursów oraz przegląd teorii oraz koncepcji edukacji wielokulturowej – rekonstrukcja przestrzeni dyskursu.

            Nowatorskie ujęcie wielo(pop)kulturowych spektakli ciała i seksualności rzuca światło na koloryzm i białe standardy piękna, czarne męskie ciało i seksualny nacjonalizm, męskość w kontekście wielokulturowej seksturystyki. Ciekawe jest zwłaszcza studium przypadku Michaela Jordana jako spektaklu czarnego mężczyzny. Nie są one wolne od kontrowersji, co czyni je jeszcze bardziej fascynującymi.

            Osobno Zbyszko Melosik potraktował i omówił zagadnienia znamienne dla całkiem różnych kultur. Zwrócił wszak uwagę na wielokulturowość i działania afirmatywne na płaszczyźnie edukacji w Stanach Zjednoczonych. Z kolei na przykładzie Katalonii wyjaśnił istotę tożsamości regionalnej i edukacji w Hiszpanii. Bardzo dobrze rozwinął zagadnienie, które w polskiej literaturze jest traktowane jedynie marginalnie, mianowicie australijskich kontrowersji wokół edukacji wielokulturowej. Zawarte w nich oceny stanu obecnego i sformułowane diagnozy warto samodzielnie przeanalizować. Wnioski z nich wynikające stanowią cenny materiał porównawczy w odniesieniu do analiz polskości.

            Książka autorstwa Zbyszka Melosika pod tytułem „Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej” to doskonała propozycja wydawnicza dla czytelników zainteresowanych poznawaniem istniejących podejść w zakresie badania edukacji wielokulturowej. Bezcenna zwłaszcza dla tych, którzy cenią monografie wartościowe pod względem merytorycznym, a jednocześnie mające przystępną i przejrzystą formę. Warto ją polecić wszystkim tym, którzy nie chcą, by kultury skrywały przed nimi tajemnice.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Oficyna Wydawnicza „Impuls”: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/teoria-i-praktyka-edukacji-wielokulturowej,766.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *