Test Abramowicza

Czwartkowa „Rzeczpospolita” informuje, że rosyjski miliarder, były gubernator Czukotki, Roman Abramowicz, chce poważnie zainwestować w Polsce. Jego firma telekomunikacyjna, Truphone, chce powalczyć o polskiego klienta niskimi połączeniami roamingowymi: (http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1030668-Roman-Abramowicz-inwestuje-nad-Wisla.html).

Warto śledzić uważnie losy tego przedsięwzięcia. Dlaczego? Bo przecież kolejny – nawet pośredni – konkurent telekomunikacyjny na naszym rynku nie jest dla nas żadnym strategicznym zagrożeniem. Nawet jeśli – dla wielu ultra przewrażliwionych – jest nim tylko dlatego, że jest rosyjski. To nie jest strategiczna dla nas branża energetyczna czy azotowy Acron. To są zwykłe telefony.

Kibicuję Abramowiczowi. Dlaczego? Bo jego telefoniczne plany będą znakomitym sprawdzianem czy w czasach kryzysu i szukania kapitału może się w Polsce udać rosyjska inwestycja, która jest – moim najszczerszym zdaniem – całkowicie neutralna. Czy jest u nas dla takiej inwestycji klimat. To będzie znakomity test. Test Abramowicza.

Тест Абрамовича

Я болею за Абрамовича. Почему? Потому что его планы связанные с телекоммуникацией являются отличным испытанием ли в период кризиса и стремления привлечь капитал удастся ли в Польше Российская инвестиция, которая является – в моем искреннем мнении – полностью нейтральным. Эсть ли у нас климат для такой инвестиции.

Речь Посполитая („Rzeczpospolita”) в четверг сообщает, что русский миллиардер, бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович хочет серьезно инвестировать в Польше. Его телекоммуникационная компания Truphone хочет бороться за польского клиента с низкими роуминговыми звонками:(http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1030668-Roman-Abramowicz-inwestuje-nad-Wisla.html).

Стоит внимательно следить за судьбой  этого проекта. Почему? Потому что следующий – даже косвенный – телекоммуникационный конкурент на нашем рынке не является для нас никакой стратегической угрозой. Даже если – для многих ультра сверхчувствительных – является угрозой только потому, что она русская. Это не стратегические для нас энергетический либо азотный Acrоn сектора. Это обычные телефоны

Я болею за Абрамовича. Почему? Потому что его планы связанные с телекоммуникацией являются отличным испытанием ли в период кризиса и стремления привлечь капитал удастся ли в Польше Российская инвестиция, которая является – в моем искреннем мнении – полностью нейтральным. Эсть ли у нас климат для такой инвестиции. Это будет отличный тест. Тест Абрамовича.

   Jan Filip Libicki

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Test Abramowicza”

  1. Panie Libicki – Abramowicz to starozakonny oligarcha, nie wiesz Pan o tym? Jego biznes jest tak samo rosyjski jak biznesy różnych Chodorkowskich, Bieriezowskich etc. – nie wiesz Pan o tym? W naszym (moim na pewno, czy Pańskim też?) kraju rozmowy telefoniczne są archiwizowae i skanowane przez starozakonna firme – wiesz Pan o tym? Dlatego ewentualna niechęć do wejscia Abramowiczowego biznesu do Polski wcale nie pójdzie po linii antyrosyjskiej. Rozumiem, że ze względu na porozumienie Niemcy-Izrael w roszczeniach wobec Polski, PO przyłącza się do tej „słusznej linii”?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *