Tezy Nicolas Saudray

W środę 12/03/2014 prawicowa rozgłośnia Radio Courtoisie nadała audycję w całości poświęconą najnowszej pracy francuskiego historyka Nicolas Saudray.

W środę 12/03/2014 prawicowa rozgłośnia Radio Courtoisie nadała trwającą prawie dziewięćdziesiąt minut audycję w całości poświęconą najnowszej pracy francuskiego historyka Nicolas Saudray. Książka trafi na pόłki księgarskie za kilka dni.
Autor w ten sposόb przedstawił jej głόwne tezy:

1. Niemcy nie są „historycznym wrogiem Francji” – można powiedzieć, że autentycznie historycznym wrogiem Francji (przynajmniej do 1815 roku) była Anglia.

2. Bitwa pod Bouvines ( 1214) – często przedstawiana jako zaczątek „historycznego” konfliktu między Francją a Niemcami była w rzeczywistości starciem krόla Francji z nieprawym pseudo-krόlem Ottonem IV. Otton IV był antykrόlem Niemiec. Po zwycięstwie nad nim, krόl Francji Filip August odesłał w geście przyjaźni prawowitemu krόlowi Niemiec Fryderykowi Hohenstaufowi część insygniόw zdobytych na Ottonie IV.

3. Nie istnieje „historyczna” animozja między Francuzami a Niemcami. Przeciwnie – Francuzi bardzo długo przepadali za Niemcami.

4. Teza, iż Niemcy od wiekόw zagrażały Francji jest historycznie fałszywa.

5. Wojna francusko-pruska została narzucona Francji – wbrew woli Francuzόw – przez głupotę i fanatyzm paryskiego otoczenia Napoleona III, ktόre wtrąciło się do sporu o obsadzenie tronu hiszpańskiego. Za winnych wojny Nicolas Saudray uznaje: księcia de Gramont (1819-1880) i cesarzową Eugenię, małżonkę Napoleona III. Francja była do wojny nieprzygotowana, młodzi Francuzi nie mieli żadnego wyszkolenia wojskowego, a część oficerόw francuskich nie umiała nawet czytać mapy.

6. Kanclerz Bismarck bardzo długo nie pragnął wojny, zaś Alzację i Lotaryngię zaanektował wyłącznie na żądanie Wilhelma I.
(Bismarck czynił starania aby na tronie hiszpańskim zainstalować młodziutkiego księcia z katolickiej gałęzi Hohenzollernόw. Cesarzowa i de Gramont uważali, że „nie wolno pozwolić na to, aby Niemiec zasiadł na tronie Karola V”. Ambasador Francji przez pewien czas wywierał z dużym powodzeniem naciski na pacyfistycznie nastawionego Wilhelma I. Naciski miały charakter niedopuszczalny i prowokacyjny.
Według Nicolas Saudray Bismarck został sprowokowany do sfałszowania depeszy emskiej przez kłamstwa prasy paryskiej).

7. Z tej wojny narodziły się zarόwno I jak i II Wojna Światowa. Według Nicolas Saudray można powiedzieć, że Francja jest odpowiedzialna za wybuch obydwu wojen światowych.

8. Ani w przypadku wojny 1870 -1871 ani I i II Wojny Światowej czynniki ekonomiczne nie były prawie w ogόle brane pod uwagę.

9. Francja – nie reagując w 1936 roku na remilitaryzację Nadrenii – umożliwiła wybuch II Wojny Światowej.

10. Traktat Wersalski nie jest odpowiedzialny za II Wojnę Światową – za jej wybuch odpowiedzalne są: lękliwa polityka Francji i zakaz wspόłpracy z partią socjalistyczną jaki początkowo wydał niemieckim komunistom Stalin.

11. Celem Niemiec w II Wojnie Światowej było zniszczenie ZSRS z powodu osobistej niechęci Hitlera do marksizmu, a nie pragnienie uzyskania na wschodzie przestrzeni życiowej. Nazizm nie jest logiczną konsekwencją niemieckiej historii – Hitler uzyskał władzę wyłącznie dzięki intrygom von Papena.

12. Francja jest więc odpowiedzialna za morderstwo Europy – jak to określił Autor.

13. Gdyby do tego wszytkiego nie doszło ( głόwnie do wojny francusko-pruskiej) uniknęlibyśmy I i II konfliktu światowego, a zamiast tego doszłoby do konwencjonalnych wojen rosyjsko – brytyjskich o dominację w Azji środkowej i do wojny francuko – brytyjskiej o kolonie.

Kontrowersyjne tezy zawarte są w pracy:

Nicolas Saudray „1870-1914-1939 – Ces guerres qu’on aurait dû éviter” ; Les Éditions Michel de Maule 2014

Za: http://antoineratnik.wordpress.com/

Antoine Ratnik

a.me

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *