Ukazał się kolejny tom periodyku naukowego „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”

Szanowni Czytelnicy,

ukazał się kolejny tom „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, w którym znajdują się artykuły osób związanych z portalem konserwatyzm.pl, „Pro Fide Rege et Lege” i KZ-M. Zachęcamy do lektury: http://www.wuwr.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1527&category_id=5&manufacturer_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=pl

W numerze 3 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) omówiona została myśl polityczna Mariana Reutta w latach 30. XX wieku. Tego samego okresu dotyczą rozważania na temat Ustawy konstytucyjnej RP z 1935 roku, prowadzone pod hasłem: „Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa”. W zeszycie tym dokonano również analizy doktrynalnej wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury, dotyczących przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Zamieszczono też kilka uwag o funkcjonowaniu administracji w PRL.

SPIS TREŚCI:

Studia i artykuły

Arkadiusz Meller, „Wracają czasy Krzyża i Szabli”. Narodowo-radykalna krucjata przeciwko materializmowi. Myśl polityczna Mariana Reutta (1907–1945) w latach trzydziestych XX wieku

Paweł Bała, „Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa”. Ustawa konstytucyjna RP z1935 roku w perspektywie decyzjonistycznej

Anna Machnikowska, O funkcjonowaniu administracji w PRL uwag kilka

Tomasz Scheffler, Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część ogólna

Recenzje i sprawozdania

Mirosław Sadowski (rec.), Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Książki, Warszawa 2011, ss. 552

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz (rec.), Rafał Pankowski, The Populist Radical Right in Poland. The patriots, seria: „Routledge Studies in Extremism and Democracy”, Routledge, London & New York 2010, ss. 272

Józef Koredczuk (rec.), Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 395 + XXVI (Wykłady specjalizowane)

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *