Ukraina: władza rad w Ługańsku, republika w Odessie

Wielkanocne święta nie zatrzymały biegu wydarzeń politycznych na Południowym-Wschodzie Ukrainy. W poniedziałek w Ługańsku wybrano ludowego gubernatora i zapowiedziano przejęcie całej władzy przez radę delegatów ludowych, w Wielką Niedzielę część protestujących w Odessie proklamowała powstanie Odeskiej Republiki Ludowej Noworosji.

Ługańsk

W poniedziałek w Ługańsku odbył się tzw. zjazd gromad terytorialnych z całego obwodu. Delegaci poszczególnych miast dokonali wyboru ludowego gubernatora Ługańszczyzny.  Został nim komendant Armii Ludowej Południowego-Wschodu Walerij Bołotow, który dowodzi ochotnikami okupującymi m.in. gmach Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku. Zjazd uznał kijowski rząd za nielegalny, ponieważ „doszedł do władzy drogą zbrojnego przewrotu”. Zebrani zapowiedzieli przejęcie władzy w obwodzie przez Radę Ludową, w skład której wejdą przedstawiciele wszystkich miast obwodu ługańskiego.   

Zjazd gromad terytorialnych podjął również uchwałę o zorganizowaniu dwustopniowego referendum. W pierwszej fazie, 11 maja, mieszkańcy rozstrzygną czy obwód ługański powinien uzyskać status autonomii. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, 18 maja przedmiotem głosowania będzie proklamacja niepodległości republiki ługańskiej lub przyłączenie jej do Federacji Rosyjskiej.  Do momentu przeprowadzenia referendum obwód przyjął status tymczasowej autonomii, niepodlegającej władzy Kijowa. 

Ludowy gubernator Walerij Bołotow podkreślił na konferencji prasowej, że cała procedura przejmowania władzy odbywa się na drodze prawnej, przewidzianej w ustawodawstwie ukraińskim, które normuje status tzw. gromad terytorialnych.  

Odessa

Odeska Republika Ludowa Noworosji proklamowana została podczas manifestacji na Kulikowym Polu, gdzie od wielu tygodni funkcjonuje miasteczko namiotowe przeciwników kijowskiego rządu tymczasowego. Grupa manifestantów ogłosiła ludowym prezydentem republiki przebywającego na emigracji politycznej w Moskwie Walerija Kaurowa, przewodniczącego Związku Prawosławnych Obywateli Ukrainy. Kaurow podkreślił symboliczny wymiar faktu proklamowania republiki „w święto Zmartwychwstania Pańskiego”. Zapowiedział, że nowa republika stanie się podmiotem nowego, federacyjnego państwa ukraińskiego, które będzie „absolutnie przyjazne Rosji”.

Od proklamacji republiki zdystansowała się rada koordynacyjna miasteczka namiotowego. Jej przedstawiciel Artiom Dawidczenko uznał taki krok za przedwczesny. Zwolennicy republiki nie kontrolują bowiem ani jednego budynku administracyjnego, nie posiadają żadnych instrumentów realnej władzy.    

http://rusvesna.su/news/1398113958 
http://rusvesna.su/news/1398120500 
http://rusvesna.su/news/1398181074 
http://lifenews.ru/news/131712 
http://www.youtube.com/watch?v=hNej9i82cAo 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.