„Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej”

Wojciech Plopa, Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, ss. 123

Wojciech Plopa – prawnik oraz politolog, w swej zasobnej w interesujące rezultaty analiz książce pod tytułem „Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej” daje spojrzenie na pożądany system wartości i cechy osobowe, jakimi powinien odznaczać się polityk według studentów nauk o polityce. Znaczącym walorem takiego ujęcia problemu jest autora dążenie do wykazania związku pomiędzy danymi czynnikami, które charakteryzują młodzież akademicką, takimi jak na przykład: zakorzenienie w tradycjach rodzinnych oraz wyznawane wartości. Dostarcza to wniosków pobudzających do bez wątpienia konstruktywnej dyskusji.

            Publikację tę trzeba docenić zwłaszcza z uwagi na to, że zawiera wyniki ciekawych, samodzielnych, dobrze przemyślanych badań autora. Wnioski w ich ramach sformułowane inspirują do rozważenia znaczenia wartości w sprawowaniu funkcji społecznych. Stanowi także świetną przesłankę debaty na temat psychospołecznych uwarunkowań percepcyjnych młodzieży akademickiej.

            Wszystkie wyniki badań oraz konstatacje z nich wyprowadzone autor bardzo dobrze odniósł do istniejących koncepcji psychologicznych oraz teorii politologicznych. Wykazał się przy tym dużym znawstwem przedmiotu rozważań. Wyraził potrzebę zrozumienia złożoności rzeczywistości politycznej, zwłaszcza mechanizmów nią rządzących, wartości istniejących w jej łonie, a także podmiotów polityki ją tworzących. Wszak tylko w ten sposób można stać się w pełni świadomym obywatelem.

            Interesujące są analizy statystyczne i merytoryczne, gdyż przybliżają czytelnikowi obraz polityka idealnego. Taki typ idealny – według młodzieży akademickiej – posiada znamienny zestaw cech osobowych oraz wyznawanych wartości. Wszystko to stanowi wyraz ciekawych oczekiwań ze strony potencjalnego elektoratu. Pozwala uchwycić ważne zależności dotyczące samego procesu postrzegania polityków przez młodych ludzi. Rozdział poświęcony temu zagadnieniu z pewnością zainteresuje specjalistów w zakresie marketingu politycznego czy public relations.

            Tematyka, której zbadania i odkrycia podjął się autor należy do niesłychanie złożonych oraz pełnej pułapek czyhających na badaczy. Wszak jest to materia delikatna i krucha. Z powodzeniem udało się ich wystrzec Wojciechowi Plopie. Można powiedzieć, że wręcz uprzedził potencjalne polemiki, prezentując dyskusje dotykające powstających, możliwych interpretacji badań. Wszystko to zostało zilustrowane poprawnie, czytelnie i dokładnie wykonanymi tabelami i wykresami. Bez wątpienia uatrakcyjniają one rysowane relacje pomiędzy wykazanymi czynnikami.

            Wojciecha Plopy książka pod tytułem „Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej” zainteresuje wszystkich czytelników, którym kondycja moralna polskich polityków leży na sercu. Dostarczy interesujących i wartych przemyśleń wątków na temat systemu wartości klasy politycznej i jego postrzeganiu przez młodzież akademicką – cenny elektorat. To warta polecenia książka.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/wartosci-a-politycy,1066.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *