Wielomski: Rewolucja francuska – wojujący globalizm przełomu XVIII i XX wieku. To ona stworzyła nowy świat.

Prof. Adam Wielomski: Rewolucja francuska – wojujący globalizm przełomu XVIII i XX wieku. To ona stworzyła nowy świat.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]
Facebook

1 thoughts on “Wielomski: Rewolucja francuska – wojujący globalizm przełomu XVIII i XX wieku. To ona stworzyła nowy świat.”

 1. przytomny wierszyk z czasów napoleońskich i naszych 'miłości’ do napoliona:
  Pod Ulm. Pod Ulm,
  pod Austerlitz
  dostaliśmy w dupę
  nie rzekliśmy nic
  bo taką naturę od Boga już mamy
  że w dupę bierzemy I nic nie gadamy
  a co nam zostało – 'trynd’- do dzisiaj>razem z miłością do 'wodza’ czy piłsudski czy kaczor czy Korwin vel mikke.
  A wracając na ziemię>jeżeli mowa jest o 'wspólnym kodeksie dla europy (już napisanym jak twierdzi prof. Wielomski>znaczy się za czasów mutti merkel) to nadchodząca 'tęczowa koalicja’ w Niemczech>amerykańska strefa okupacyjna (jak Polin, i cały 'wolny’ świat)>zapisała w 'programie’/umowie koalicyjnej>DĄŻENIE do 'federalizacji’ EU>czyli 'jednego państwa’ >bo taki jest 'PLAN’ amerykańskiego okupanta>wszystko trzymać w garści>NEOLIBERALIZM-GLOBALIZM>>IMPERIALIZM
  oczywiście pod sztandarami 'qwertylgbtbiden’ >a na czele sił zbrojnych będzie stał nowomianowany admirał FourStar Admiral>
  Admiring the Admirals
  .https://www.zerohedge.com/news/2021-10-20/admiring-admirals
  dzisiaj Rachel Levine
  która całkiem niedawno 'robiła’ w Bidet „min.zdrowia’
  jako 'wiceminister’ >
  ou Have Permanently Changed Them”: Rand Paul Grills HHS Nominee Rachel Divine Over Parental Consent For Trans Minors
  .https://www.zerohedge.com/medical/you-have-permanently-changed-them-rand-paul-grills-hhs-nominee-rachel-divine-over-parental
  i TO>Rachel Levine Levine, >>a transgender biological male and former pediatrician>ex pediatra, kiedyś biologiczny mężczyzna’ uchylał/a się od odpowiedzi na pytania senatora Ron Paula> 'whether minor children should be allowed to make irreversible, life-changing decisions over their gender’
  czyli
  'czy nieletnie dzieci powinny mieć prawo do podejmowania nieodwracalnych, zmieniających życie decyzji dotyczących ich płci’ >transgender medicine> polegająca na:
  'genital mutilation is recognized as a human rights violation, and that many who go through it do so willingly out of fear of social rejection. He then notes that America is 'normalizing the idea that minors can be given hormones to prevent their biological development..”>
  czyli na nasze
  'okaleczanie narządów płciowych jest uznawane za pogwałcenie praw człowieka, i że wiele osób, które poddają się temu zabiegowi, robi to dobrowolnie ze strachu przed odrzuceniem społecznym. Następnie zauważa, że Ameryka „normalizuje ideę, że nieletnim można podawać hormony, aby zapobiec ich biologicznemu rozwojowi”.
  czyli INCLUSIVE-CRITICAL RACE THEORY czy a z czym będziemy mieć do czynienia kiedy obronimy EU przed Putinem+Łukaszenką (tam nie mają tych problemów)
  i ciekaw jestem co na to 'wolnościowcy’ z nczas>jest byczo a będzie jeszcze 'BYCZNIEJ”
  .
  Permanentna pretensja do prof. Wielomskiego>
  zawsze były dwa systemy prawne>
  kontynentalny czyli prawo stanowione (jakie mieliśmy do 1989, jakie ma CHRL do dzisiaj,
  oraz
  common law = 'prawo zwyczajowe’ inaczej mówiąc, prawo precedensowe obowiązujące 'od zawsze’ w UK, USA,
  i ma prof. Wielomski rację, kiedy mówi> że angole nie mają konstytucji>tak samo nie Izrael a niemcom napisano 'Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland” 'ustawę zasadniczą’ i zanim się zacznie mędlić 'marksizm’, 'ruskie’ etc, etc
  to proszę uprzejmie zwrócić uwagę na implikacje 'prawne’ czyli co nas CZEKA!!!
  jak będziemy 'siedzieć i gadać’>
  Pod Ulm. Pod Ulm,
  pod Austerlitz
  dostaliśmy w dupę
  nie rzekliśmy nic
  bo taką naturę od Boga już mamy
  że w dupę bierzemy I nic nie gadamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *