Wiesław Pilch: Chiny- dane makroekonomiczne za marzec 2014

W tym blogu, przyjąłem założenie, iż będę pisał o sprawach ekonomicznych lub w szczególności finansowych Państwa Środka z pozycji osoby OPISUJĄCEJ i KOMENTUJĄCEJ  zdarzenia. I to opisującej z punktu widzenia władz kierujących tym państwem. Dlaczego? Otóż dlatego, że całym sercem i umysłem popieram to, co te władze robią w swoim kraju, w szczególności z myślą o jego pomyślności i pomyślności jego obywateli. Dlaczego?Bo jak się patrzę na to, co mam za oknem i porównuję do Chin- to WYĆ MI SIĘ CHCE! I zadaję sobie pytanie- DLACZEGO??? Po czym wracam do pracy nad chińskimi sprawami. Bo tam wszystko jest proste- MA BYĆ LEPIEJ!!!!!
A teraz przekażę Państwu garść danych- PRAWDZIWYCH- bo chińskich, opisujących marzec
 2014 w Państwie Środka.
 

Bilans handlu zagranicznego
 
To sumaryczne zestawienie: wartości importu i eksportu, wartości handlu w regionach przygranicznych oraz wartości pomocy pozyskiwanej z organizacji międzynarodowych oraz innych krajów.(Wszystkie dane podawane są rok/roku)

Dane dotyczące handlu zagranicznego  wg.General Administrtion of Customs (GAC)

-13 .10.2011wartość ta wynosiła 14,51 mld.$

-10.11.2011wartość ta wynosiła 17,03 mld.$

-10.12.2011wartość ta wynosiła 14,05 mld.$

-10.01.2012 wartość ta wynosiła 16,52 mld.$

– 10.02.2012wartość ta wynosiła 27,3 mld.$

– 10.03.2012wartość ta wynosiła –31,5 mld$

-10.04.2012wartość ta wynosiła 5,347mld.$,

-10.05.2012wartość ta wynosiła 18,4mld.$,

-10.06.2012 wartość ta wynosiła 18,7mld.$

-10.07.2012 wartość ta wynosiła 31,73mld.$

-10.08.2012 wartość ta wynosiła 25,1mld.$

-10.09.2012 wartość ta wynosiła 26,611mld  $

-10.10.2012 wartość ta wynosiła 27,7 mld  $

-10.11.2012 wartość ta wynosiła 32 mld  $

-10.12.2012 wartość ta wynosiła 19,63 mld  $

2013

-10.01.2013 wartość ta wynosiła 31,60 mld  $

-16.02.2013 wartość ta wynosiła 29,20 mld  $

-12.03.2013 wartość ta wynosiła 15,3 mld  $

-12.04.2013 wartość ta wynosiła-0,88 mld  $

-10.05.2013 wartość ta wynosiła 18,16 mld  $

-10.06.2013 wartość ta wynosiła  20,40 mld  $

-10.07.2013 wartość ta wynosiła  27,10 mld  $

-10.08.2013 wartość ta wynosiła  17,82 mld  $

-10.09.2013 wartość ta wynosiła  28,6 mld  $

-12.10.2013 wartość ta wynosiła  15,2 mld  $

-10.11.2013 wartość ta wynosiła  31,1 mld  $

-10.12.2013 wartość ta wynosiła  33,8 mld  $

2014

-10.01.2014 wartość ta wynosiła  25,6 mld  $

-10.02.2014 wartość ta wynosiła  31,86 mld  $

-10.03.2014 wartość ta wynosiła  -22,98 mld  $

-10.04.2014 wartość ta wynosiła  -7,71 mld  $

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

Eksport  i jego wzrost. (rok/roku)

Przedmiotami eksportu są: maszyny i urządzenia elektryczne, urządzenia biurowe i do przetwarzania danych, sprzęt telekomunikacyjny, odzież i ubrania. Największymi chińskimi odbiorcami są: USA, Unia Europejska, Hong Kong, Japonia i Korea Południowa.

-13 10.2011 wartość ta wynosiła 17,1%

-10.11.2011 wartość ta wynosiła 15,9%

-10.12.2011 wartość ta wynosiła 13,8%,

-10.01.2012 wartość ta wynosiła 13,4%,

-10.02.2012 wartość ta wynosiła–0,5%,

-10.03.2012 wartość ta wynosiła 18,4%,

-10.04.2012 wartość ta wynosiła  8,9%,

-10.05.2012 wartość ta wynosiła  4,9% ,

-10.06.2012 wartość ta wynosiła 15,3%,

-10.07.2012 wartość ta wynosiła 11,3%

-10.08.2012 wartość ta wynosiła 1%

-10.09.2012 wartość ta wynosiła 2,7%,

-10.10.2012 wartość ta wynosiła 9,9%

-10.11.2012 wartość ta wynosiła 11,6%

-10.12.2012 wartość ta wynosiła 2,9%

2013

 -10.01.2013 wartość ta wynosiła 14,10%

 -16.02.2013 wartość ta wynosiła 25,00%

 -12.03.2013 wartość ta wynosiła 21,8%

 -10.04.2013 wartość ta wynosiła 10,0%

 -10.05.2013 wartość ta wynosiła 14,7%

 -10.06.2013 wartość ta wynosiła 1,0%

 -10.07.2013 wartość ta wynosiła -3,1%

 -10.08.2013 wartość ta wynosiła  5,1%

 -10.09.2013 wartość ta wynosiła  7,2%

-10.10.2013 wartość ta wynosiła –0,3%

-10.11.2013 wartość ta wynosiła  +5,6%

-10.12.2013 wartość ta wynosiła  +12,7%

2014

-10.01.2014 wartość ta wynosiła  4,3%

-10.02.2014 wartość ta wynosiła  10,6%

-10.03.2014 wartość ta wynosiła  -18,1%

-10.04.2014 wartość ta wynosiła  -6,6%

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

Import i jego wzrost (rok/roku)

Chiny importują głównie następujące towary: żelazo i stal, ropa naftowa i paliwa mineralne, jak również maszyny i urządzenia, tworzywa sztuczne, urządzenia optyczne i sprzęt medyczny oraz związki organiczne. Głównymi partnerami chińskiego importu są: Japonia, Unia Europejska, Korea Południowa, Tajwan i kraje ASEAN.

-13 10.2011 wartość ta wynosiła 20,9%

-10.11.2011 wartość ta wynosiła 28,7%

-10.12.2011 wartość ta wynosiła 22,1%,

-10.01.2012 wartość ta wynosiła 11,8%,

-10.02.2012 wartość ta wynosiła –15,3%,

-10.03.2012 wartość ta wynosiła 39,6% ,

-10.04.2012 wartość ta wynosiła  5,3%,

-10.05.2012 wartość ta wynosiła  0,3% ,

-10.06.2012 wartość ta wynosiła 12,7%,

-10.07.2012 wartość ta wynosiła 6,3%,

-10.08.2012 wartość ta wynosiła 4,7%

-10.09.2012 wartość ta wynosiła 2,6%

-10.10.2012 wartość ta wynosiła 2,4%

-10.11.2012 wartość ta wynosiła 2,4%

-10.12.2012 wartość ta wynosiła 2,4%

2013

-10.01.2013 wartość ta wynosiła 6,0%

-16.02.2013 wartość ta wynosiła 28,80%

-12.03.2013 wartość ta wynosiła-15,20%

-10.04.2013 wartość ta wynosiła14,10%

-10.05.2013 wartość ta wynosiła 16,8%

-10.06.2013 wartość ta wynosiła -0,3%

-10.07.2013 wartość ta wynosiła -0,7%

-10.08.2013 wartość ta wynosiła  10,9%

-10.09.2013 wartość ta wynosiła  7,0%

-12.10.2013 wartość ta wynosiła  7,4%

-10.11.2013 wartość ta wynosiła  7,6%

-10.12.2013 wartość ta wynosiła  5,3 %

2014

-10.01.2014 wartość ta wynosiła  8,3%

-10.02.2014 wartość ta wynosiła  10,0%

-10.03.2014 wartość ta wynosiła  10,1%

-10.04.2014 wartość ta wynosiła  -11,3%

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

PKB  kwartalnie

To parametr makroekonomiczny pokazujący rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w określonym czasie. Tę wartość publikuje NBS – National Bureau of Statistics.

Na przestrzeni czterech kwartałów 2011r. PKB zmieniał się następująco: (rok/roku)

 I kw- 9,7%, II kw.- 9,5%, III kw.- 9,1%, IV kw.- 8,9% .

W 2012 roku PKB zmieniało się następująco (rok/roku):

I kw.- 8,1%, II kw.- 7,6%, III kw.- 7,4%, IV kw.-7,9%

W 2013 r.  PKB zmieniało się następująco (rok/roku):

I kw.- 7,7%, za II kw. – 7,5%, III kw.- 7,8%, IV kw.- 7,7%

W 2014 r.  PKB zmieniało się następująco (rok/roku):

I kw.- 7,4%

W marcu 2012 pisałem i to jest ważne:

„ A teraz mamy zupełnie nową rzeczywistość. W przemówieniu premiera (w dwóch częściach) świat powitał Nowe Chiny. Chiny które rozwijają się w tempie znacznie niższym, bo w tym roku ok. 7,5%, ale za to, rozdysponowują swój wypracowany majątek wśród ludzi- czyli tych, którzy się do wzrostu tego majątku przyczynili. Czyli od teraz , mamy redystrybucję tego wypracowanego PKB w bardziej harmonijny sposób niż dotychczas. W kwietniu będziemy mieli pierwsze- w nowej erze- dane dotyczące PKB. I nie będą one rewelacyjne. Myślę, że trzeba się będzie pogodzić z tym, że ta nowa era w Chinach będzie wyglądała podobnie jak w innych krajach rozwijających się czyli owszem rozwój przyzwoity, natomiast spora część tego rozwoju będzie przeznaczona na zaspokojenie potrzeb dużej, niezamożnej części społeczeństwa. Im jakaś grupa społeczna będzie miała niższy dochód, w tym większym stopniu będzie partycypowała w w dochodach budżetu. Oczywiście, zawsze będzie aktualne pytanie o proporcje miedzy wydatkami socjalnymi a rozwojem kraju. Ale to już jest domena „mandarynów z Pekinu”.”

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

Rachunek obrotów bieżących- kwartalnie

Rachunek bieżący bilansu płatniczego zawiera informacje nie tylko na temat międzynarodowego handlu towarami (zazwyczaj najszerszej kategorii), ale również na temat transakcji międzynarodowych w branży usług, dochodu i transferów bieżących. Dla wszystkich tych transakcji bilans płatniczy odnotowuje wartość wpływów (eksportu) i wydatków (importu).  Saldo ujemne – deficyt na rachunku bieżącym – wskazuje na wydatki państwa za granicą wyższe niż przychody z transakcji z innymi gospodarkami, państwo jest zatem dłużnikiem netto wobec reszty świata.
Zgodnie z konwencją bilansu płatniczego transakcje, które powodują napływ rzeczywistych zasobów, wzrost aktywów lub obniżenie zobowiązań (jak w przypadku eksportu towarów), są rejestrowane jako wpływy, a transakcje oznaczające wypływ rzeczywistych zasobów, spadek aktywów lub wzrost zobowiązań (takie jak import towarów), są rejestrowane jako wydatki. Wartość netto stanowi saldo (wpływy minus wydatki) wszystkich transakcji z każdym partnerem.
 
Chiny odnotowały nadwyżkę na rachunku bieżącym wynoszącą  70,80 mln USD w trzecim kwartale 2012 roku. Rachunek bieżący w Chinach jest zgłaszane przez Państwową Administrację Walut Obcych. Historycznie, od roku 1998 do 2012, Chiny Rachunek bieżący średnio 37,51 mln USD osiągając rekordowy poziom z 133,10 mln USD w grudniu 2008 i rekordowo niskiego poziomu -0,90 mln USD w czerwcu 2001 roku.
Rachunek bieżący jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import towarów i usług) +zysk netto czynników (takich jak odsetki i dywidendy) – netto płatności transferowe (np. pomocy zagranicznej).

2012 r. (w mld.$)
I kw. – 23,5 , II kw.- 59,7, III kw.- 70,8, IV kw. – 65,80
2013 r.
I kw.-47,6 ,    II kw.-50,9,  III kw.- 40,3

Rachunek obrotów bieżących/PKB – rocznie

Chiny odnotowały nadwyżkę na rachunku bieżącym w 2011 roku w wysokości 4 procent kraju produktu krajowego brutto. Rachunek bieżący w relacji do PKB w Chinach jest zgłaszane przez Państwową Administrację Foreign Exchange. Historycznie, od 1980 do 2011, rachunek bieżący do PKB wynosił średnio 2,4 procent osiągając rekordowy poziom 10,6 procent w grudniu 2007 r. i rekordowo niskiego poziomu -3,7 procent w grudniu 1985 roku. Saldo obrotów bieżących jako procent PKB stanowi wskazanie na poziom międzynarodowej konkurencyjności kraju. Zazwyczaj kraje  z dużą  nadwyżkę na rachunku bieżącym mają gospodarki silnie uzależniona od eksportu przychodów, wysokie oszczędności  ale słaby popyt wewnętrzny. Z drugiej strony, kraje odnotowujące deficyt na rachunku bieżącym mają silny import, niskie ceny i wysokie oszczędności indywidualne do ceny konsumpcji jako procent dochodów do dyspozycji.
 
 2004r.- 3,6

 2005 r.- 7,1

 2006 r.- 9,3

 2007 r.- 10,6

 2008 r.- 9,6

 2009 r.- 6,0

 2010 r.- 5,2

 2011 r.- 4,0

 2012 r.- 2,4

Jeśli znajdę wartość tego wskażnika w układzie kwartalnym- opublikuję. Ale dopiero po wynikach I kwartału. Ale na razie (10.05.2013)tych danych brak. Chyba ze ktoś mi wskaże źródło.

Produkcja przemysłowa

Tutaj podane są informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym. Dane te dotyczą sektora wydobywczego i przetwórstwa zasobów naturalnych jak i usług świadczonych przedsiębiorstwom. I tak:

-09.09.2011 wartość ta wynosiła13,5%,

-18.10.2011 wartość ta wynosiła 13,8%,

– 08.11.2011 wartość ta wynosiła 13,2%,

-09.12.2011 wartość ta wynosiła 12,4%,

-17.01.2012 wartość ta wynosiła 12,8%,

Za styczeń dane te nie są publikowane, ze względu na ich nie przystawalność do pozostałych danych w ciągu roku. Oczywiście ze względu na Święto Wiosny.
 
-10.03.2012 wartość ta wynosiła 11,4% ,
 
-10.04.2012 wartość ta wynosiła 11,9%,

         – 10.05.2012 wartość ta wynosiła 9,3%
          
          -10.06.2012 wartość ta wynosiła 9,6%,
 
          – 10.07.2012 wartość ta wynosiła  9,5 %,
          
          – 10.08.2012 wartość ta wynosiła  9,2 %
         
          – 10.09.2012 wartość ta wynosiła  8,9 %
    
          – 10.10.2012 wartość ta wynosiła  9,2%

           – 10.11.2012 wartość ta wynosiła  9,6%

           – 10.12.2012 wartość ta wynosiła  10,1%

           – 10.01.2013 wartość ta wynosiła 10,30 %

           – 10.02.2013 wartość ta wynosiła  brak danych

           – 12.03.2013 wartość ta wynosiła 9,9%

            – 15.04.2013 wartość ta wynosiła 8,9%

       – 15.05.2013 wartość ta wynosiła 9,3%

             -10.06.2013 wartość ta wynosiła  9,2 %

             -15.07.2013 wartość ta wynosiła  8,9 %

             -10.08.2013 wartość ta wynosiła  9,7 %

             -10.09.2013 wartość ta wynosiła  9,2 %

             -10.10.2013 wartość ta wynosiła  10,2 %

         -10.11.2013 wartość ta wynosiła  10,3 %

             -10.12.2013 wartość ta wynosiła  10,0 %

2014

             -20.01.2014 wartość ta wynosiła  9,7 %

        Za styczeń 2014 r- brak danych.

              

              -17.03.2014 wartość ta wynosiła  8,6 %- dane za styczeń i luty    

              -17.04.2014 wartość ta wynosiła  8,8 %

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

Sprzedaż detaliczna

To dana o całkowitej sprzedaży detalicznej nie obejmującej jednak energii elektrycznej, wody, gazu oraz narzędzi i energii sprzedawanych przedsiębiorcom. I tak:

09.09.2011 wartość ta wynosiła 17,%,
 
18.10.2011 wartość ta wynosiła17,7%,
 
08.11.2011 wartość ta wynosiła 17,2%,

09.12.2011 wartość ta wynosiła 17,3%,

17.01.2012 wartość ta wynosiła 18,1%,

Za styczeń dane te nie są publikowane, ze względu na ich nie przystawalność do pozostałych danych w ciągu roku. Oczywiście ze względu na Święto Wiosny.

10.03.2012 wartość ta wynosiła 14,7%,
 
10.04.2012 wartość ta wynosiła 15,2%,
 
10.05.2012 wartość ta wynosiła 14,1%,
        
10.06.2012 wartość ta wynosiła 13,8%,
        
10.07.2012 wartość ta wynosiła 13,7%,

10.08.2012 wartość ta wynosiła 13,1%

10.09.2012 wartość ta wynosiła 13,3  %

10.10.2012 wartość ta wynosiła 14,2 %

10.11.2012 wartość ta wynosiła 14,5 %

10.12.2012 wartość ta wynosiła 14,9 %

10.01.2013 wartość ta wynosiła  15,2%

10.02.2013 wartość ta wynosiła  brak danych

12.03.2013 wartość ta wynosiła  12,3%

15.04.2013 wartość ta wynosiła  12,6%

10.05.2013 wartość ta wynosiła  12,8%

10.06.2013 wartość ta wynosiła   12.9%

15.07.2013 wartość ta wynosiła  13,3 %
15.08.2013 wartość ta wynosiła  13,2%

15.09.2013 wartość ta wynosiła  12,9%

10.10.2013 wartość ta wynosiła 13,3%

10.11.2013 wartość ta wynosiła 13,3%
10.12.2013 wartość ta wynosiła 13,7%

2014

10.01.2014 wartość ta wynosiła 13,6%

Za styczeń 2014 r- brak danych.

17.03.2014 wartość ta wynosiła 11,8 %

17.04.2014 wartość ta wynosiła 12,2 %

Od dawna piszę: „Ale pamiętajcie Państwo o generalnej zasadzie- Chińczycy sa niesłychanie oszczędni. Czyli zachowują się normalnie. Bo normalny człowiek to człowiek oszczędny. Nie normalny to ten, który żyje na kredyt- to okazuje się być nie tylko moją dewizą.” Jeśli przeciętny Chińczyk widzi drożyznę w sklepach i w dodatku mówi mu się o tym, że świat jest w kryzysie, to On sobie dopowiada: „to my też”. I oszczędza. Dokładnie odwrotnie niż Polacy. No tak, tyle że tradycyjny Chińczyk jest oszczędny a tradycyjny Polak jest rozrzutny. Ot i wszystko.

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

Inflacja konsumencka CPI
 
(Consumer Price Index)- wskaźnik inflacji konsumenckiej mierzony r/r dotyczący informacji o kierunku i stopniu zmian cen. I tak:

09.09.2011 wartość ta wynosiła 6,2%,
 
14.10.2011 wartość ta wynosiła 6,1%,
 
08.11.2011 wartość ta wynosiła 5,5%,
 
09.12.2011 wartość ta wynosiła 4,2%,
 
12.01.2012 wartość ta wynosiła 4,1%,

10.02.2012 wartość ta wynosiła 4,5%,

10.03.2012 wartość ta wynosiła 3,2%,

10.04.2012 wartość ta wynosiła 3,6 %,

10.05.2012 wartość ta wynosiła 3,4 % ,

10.06.2012 wartość ta wynosiła 3,0 %
         
10.07.2012 wartość ta wynosiła 2,2 %,

10.08.2012 wartość ta wynosiła 1,8%,

10.09.2012 wartość ta wynosiła   2,0 %

10.10.2012 wartość ta wynosiła   1,9 %

10.11.2012 wartość ta wynosiła   1,7 %

10.12.2012 wartość ta wynosiła   2,0 %

10.01.2013 wartość ta wynosiła   2,5 %

10.02.2013 wartość ta wynosiła   2,0 %

10.03.2013 wartość ta wynosiła   3,2 %

10.04.2013 wartość ta wynosiła   2,1 %

10.05.2013 wartość ta wynosiła   2,4 %

10.06.2013 wartość ta wynosiła   2,1 %

10.07.2013 wartość ta wynosiła   2,7 %

10.08.2013 wartość ta wynosiła   2,7 %

10.09.2013 wartość ta wynosiła  2,6 %

10.10.2013 wartość ta wynosiła  3,1%

10.11.2013 wartość ta wynosiła  3,2 %

10.12.2013 wartość ta wynosiła  3,0 %

2014

10.01.2014 wartość ta wynosiła  2,5 %

14.02.2014 wartość ta wynosiła  2,5 %

10.03.2014 wartość ta wynosiła  2,0 %

10.04.2014 wartość ta wynosiła  2,4 %

Inflacja CPI jest pod całkowitą kontrolą.  Myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mieli do czynienia z ruchami w górę większości wskaźników w tym  niestety inflacji. Będzie postępowała poprawa, tyle że drobnymi kroczkami. Więc i inflację będzie łatwiej trzymać na uwięzi.

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

Inflacja PPI

 

(Producer Price Index)- wskaźnik inflacji u producentów ukazujący zmiany cen uzyskiwane przez producentów produktów przemysłowych. I tak:

09.09.2011 wartość ta wynosiła 7,3%,

14.10.2011 wartość ta wynosiła 6,5%,

08.11.2011 wartość ta wynosiła 5%,

09.12.2011 wartość ta wynosiła 2,7%,

 

12.01.2012 wartość ta wynosiła 1,7%,

09.02.2012 wartość ta wynosiła 0,7%,

10.03.2012 wartość ta wynosiła 0% ,

10.04.2012 wartość ta wynosiła –0,3%,

 

10.05.2012 wartość ta wynosiła –0,7% ,

10.06.2012 wartość ta wynosiła –1,4%,

10.07.2012 wartość ta wynosiła  -2,1%,

10.08.2012 wartość ta wynosiła  -2,9%

10.09.2012 wartość ta wynosiła – 3,5 %

    

10.10.2012 wartość ta wynosiła – 3,5 %

10.11.2012 wartość ta wynosiła – 2,8 %

10.12.2012 wartość ta wynosiła – 2,2 %

2013

10.01.2013 wartość ta wynosiła – 1,9 %

10.02.2013 wartość ta wynosiła – 1,6 %

10.03.2013 wartość ta wynosiła – 1,6 %

10.04.2013 wartość ta wynosiła – 1,9 %

10.05.2013 wartość ta wynosiła – 2,6 %

10.06.2013 wartość ta wynosiła –  2,9%

10.07.2013 wartość ta wynosiła –  2,7%

10.08.2013 wartość ta wynosiła –  2,3%

10.09.2013 wartość ta wynosiła –  1,6%

10.10.2013 wartość ta wynosiła – 1,3 %

10.11.2013 wartość ta wynosiła-  -1,5 %  

10.12.2013 wartość ta wynosiła-  -1,4 %  

2014

10.01.2014 wartość ta wynosiła-  -1,4 %  

14.02.2014 wartość ta wynosiła-  -1,6 %  

10.03.2014 wartość ta wynosiła-  -2,0 %

10.04.2014 wartość ta wynosiła-  -2,3 %

Objaśnienia:
1. Nota wyjaśniająca
Inflacja PPI dla produkowanych towarów składa się z indeksu cen producentów oraz wskaźnik cen nabywcy.
Wskaźnik cen produkcji przemysłowej odzwierciedla tendencje i poziom zmiany cen, gdy produkty są sprzedawane po raz pierwszy.
Indeks cen przemysłowych nabywcy odzwierciedla tendencje i poziom zmian cen dla produktów nabywanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe jak nakładów pośrednich.
2. Statystyczny zasięg
Statystyczny zasięg badań cen producentów pokrywa ponad 11.000 cen produktów z 1702 podklas, 191 grup oraz przemysłowych cen nabycia które obejmuje ceny ponad 6.000 produktów przemysłowych pochodzących z ponad 900 podklas.
3. Metody badania
Ceny produkcji przemysłowej są zbierane z połączonych badań kluczowych firm i typowych przedsiębiorstw. Począwszy od 2011 r., kluczowe firmy są to firmy o obrotach z działalności podstawowej ponad 20 milionów yuanów, a typowe przedsiębiorstwa są osoby z mniej niż 20 milionów yuanów. Badania obejmują około 60.000 przedsiębiorstw przemysłowych w ponad 400 miastach w całym kraju.

Ten akapit pozostawię przez dłuższy czas niezmieniony, ponieważ niesie w sobie WAŻNĄ treść.

Czasami zadaję sobie pytanie: dlaczego w Chinach może być tak niska cena producenta i nabywcy? Odpowiedź jest prosta: polityka państwa!

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY.

Jeśli państwo ingeruje w ceny po stronie producenta, a prowadzi politykę ochrony cen krajowych za WSZELKĄ CENĘ, to takie są efekty! Przypominam, że rozmowy rosyjsko-chińskie, dotyczące cen gazu dostarczanego do Chin z Rosji trwają już 10 lat. I rezultatów BRAK! Efektem tego są niewiarygodnie niskie ceny TEGO gazu dostarczanego przez Gazprom. A w Polsce????

Koniec WAŻNEGO akapitu.

 Widać gołym okiem- tam gdzie państwo ma wpływ na to co się dzieje w gospodarce- tam jest dobrze. Źródłem  deflacji jest zwiększona konkurencja cenowa, mająca za zadanie przyciągnąć do siebie zmniejszający się popyt.

 Ale w Chinach niekoniecznie myślą w ten sposób. Niektórzy z nich jeszcze wierzą w wolny rynek.

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

Nowe kredyty

Kolejną ważną daną są wartości nowych kredytów. Dana ta jest publikowana co miesiąc i mówi o nowych kredytach wyrażonych w juanach, udzielonych osobom fizycznym i firmom na przestrzeni miesiąca.

Wartości podane w „mld CNY” są następujące:

-14.10 2011- 470 przy prognozie 520,

-11.11.2011- 587 przy prognozie 480,

-14.12.2011- 562 przy prognozie 550.

-08.01.2012- 640,5 przy prognozie 600,

-10.02.2012- 738,1 przy prognozie 980.

-10.03.2012- 710 przy prognozie 750

-10.04.2012- 1010 przy prognozie 790

-10.05.2012- 681 przy prognozie 770

-10.06.2012- 793 przy prognozie 681

-10.07.2012-  919  przy prognozie 793   

-10.08.2012-  540  przy prognozie 690    

-10.09.2012-  703  przy prognozie  590      

-10.10.2012-  623  przy prognozie  650     

-10.11.2012-  505,2  przy prognozie  600     

-10.12.2012-  522,90  przy prognozie 550  

-10.01.2013-   454,30 przy prognozie 550  

-08.02.2013-   1 070,00 przy prognozie 1 000,00  

-12.03.2013-   620,0 przy prognozie 750

-12.04.2013-   1060,0 przy prognozie 850

-10.05.2013-   792,90 przy prognozie 800

-10.06.2013-  667,40  przy prognozie  800

-10.07.2013-   860, 5 przy prognozie  800

-10.08.2013-   699,90 przy prognozie 670

-10.09.2013-   711,30 przy prognozie 700

-10.10.2013-   787,0  przy prognozie 750

-10.11.2013 – 506,1   przy prognozie 550

-10.12.2013 – 624,0   przy prognozie 590

2014

-10.01.2014 – 482,5   przy prognozie 600

-17.02.2014 – 1320   przy prognozie 1100

-10.03.2014 – 644,5   przy prognozie 720

-16.04.2014 – 1050   przy prognozie 1000

Komentarz do bieżących danych znajdziecie Panstwo w moim Chińskim Kanale Informacyjnym na You Tube.

Dług zewnętrzny- rocznie w mln.$

Dług zewnętrzny to część długu, który jest należny wierzycielom poza granicami kraju.
Dług zewnętrzny w Chinach wzrósł do 6949,97 USD w grudniu 2011 z 5489.38 USD  w grudniu 2010 roku.  Historycznie, od 1985 aż do 2011, dług zewnętrzny średnio wynosił 1955,7 USD  osiągając rekordowy poziom z 6950,0 USD  w grudniu 2011 i rekordowo niskiego poziomu 158,3 USD w grudniu 1985 roku.

 
 2004r.- 2629,92

 2005 r.- 2965,45

 2006 r.- 3385,88

 2007 r.- 3892,18

 2008 r.- 3901,61

 2009 r.- 4286,47

 2010 r.- 5489,38

 2011 r.- 6949,97

 2012 r.- 7369,86

Podaż pieniądza M2  i jego wzrost

 

Ważnym sygnałem o tym co dzieje się na rynku pieniężnym jest indeks M2 podawany rok do roku. Podaż pieniądza M2 to dana publikowana przez Ludowy Bank Chin- chiński bank centralny, która mówi o całkowitej ilości zasobów pieniądza znajdującego się na rynku oraz zdeponowanego w bankach. Mówiąc szczegółowo, M2 to suma poniższych elementów:

-pieniądz gotówkowy,

-wkłady w bankach i podobnych instytucjach czyli depozyty płatne na żądanie,

-płynne wkłady finansowe takie, jak: wkłady oszczędnościowe i niewielkie wkłady terminowe.

 

Wielkość podaży pieniądza, a właściwie jej odpowiedni poziom ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Podaż pieniądza na rynku kształtuje bank centralny, wykorzystując narzędzia polityki pieniężnej w szczególności stopę rezerw obowiązkowych oraz podstawowe stopy procentowe.

 

Wzrost tej wartości był i jest następujący:

– 14.10.2011- 13% przy prognozie 13,5%

– 11.11.2011 – 12,9% przy prognozie 12,9%

– 15.12.2011- 12,7% przy prognozie 12,7%

– 08.01.2012- 13,6% przy prognozie 12,6%

 

-10.02.2012- 12,4% przy prognozie 13,5%.

-10.03.2012- 13,0% przy prognozie 12,8%

-10.04.2012- 13,4% przy prognozie 13,0%,

-10.05.2012 -  12,8% przy prognozie 13,3%

-10.06.2012- 13,2% przy prognozie 12,9%,

 -10.07.2012-  13,5% przy prognozie  13,5%

 -10.08.2012-  13,9% przy prognozie  13,6%

 -10.09.2012- 13,5 % przy prognozie 13,6%

 -10.10.2012- 14,8% przy prognozie 14,5 %

 -10.11.2012- 14,2% przy prognozie 14,1%

 -10.12.2012- 13,9% przy prognozie 14,1%

 -10.01.2013-  13,8% przy prognozie 14,0 %

 -10.02.2013-  15,9% przy prognozie 14,10 %

 -12.03.2013-  15,2% przy prognozie 15,3 %

 -12.04.2013-  15,7% przy prognozie 14,5 %

– 10.05.2013-  16,1% przy prognozie 15,5 %

– 10.06.2013-  15,8% przy prognozie 15,9 %

 - 10.07.2013- 14,0 % przy prognozie 15,2 %

 - 10.08.2013- 14,5 % przy prognozie 14,5 %

 - 10.09.2013- 14,5 % przy prognozie 14,7 %

– 10.10.2013-  14,2% przy prognozie 14,4%

– 10.11.2013-  14,2% przy prognozie  14,3%

– 10.12.2013-  14,2% przy prognozie  14,3%

2014

– 10.01.2014-  13,6% przy prognozie  14,3%

– 17.02.2014-  13,2% przy prognozie  13,4%

– 10.03.2014-  13,3% przy prognozie  13,2%

– 16.04.2014-  12,1% przy prognozie  13,1%.

Wiesław Pilch

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.