Wstęp do najnowszego numeru „Pro Fide Rege et Lege”

Do Czytelników

Miło mi w Państwa ręce oddać kolejny numer półrocznika „Pro Fide, Rege et Lege”. Tradycyjnie pozwolę sobie w tym miejscu wyrazić nadzieję, że także ten będzie dla Czytelników interesujący i inspirujący przynajmniej w takim stopniu jak poprzedni, poświęcony neokonserwatyzmowi, który wywołał żywe dyskusje w internecie.

Tematem przewodnim tego numeru jest stary spór o łączność lub przeciwstawność konserwatyzmu i nacjonalizmu. Dyskusja ta ma bardzo długą oraz burzliwą historię. Istnieje na ten temat obszerna literatura, tak po polsku, jak w językach obcych. Nie czujemy się na siłach wydać w tej kwestii jakiegoś autorytatywnego osądu, szczególnie zaś takiego, który spór ten mógłby zakończyć. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się rozpisać ankietę i poprosiliśmy o odpowiedź na to pytanie trzy grupy osób: historyków myśli politycznej, a także samych zainteresowanych, czyli konserwatystów oraz narodowców. Nie chodziło nam przy tym o stricte naukowe wypowiedzi podbudowane tradycyjnym aparatem przypisów, lecz o szczere, zindywidualizowane opinie. Zbiór tych odpowiedzi stanowi Dział Numeru naszego półrocznika. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że będzie on interesujący i intelektualnie inspirujący dla wszystkich tych, których kwestia ta interesuje.

Chciałbym przy okazji zawiadomić naszych Czytelników, że „Pro Fide, Rege et Lege” zostało wpisane na listę czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując dwa punkty. Bardzo nas to ucieszyło. Z jednej strony pozwala to żywić nadzieję na łatwiejsze pozyskiwanie tekstów oraz nowych autorów, którzy publikacje w naszym półroczniku będą mogli wpisywać do swojego dorobku naukowego. Z drugiej strony, wpis na listę czasopism naukowych odebraliśmy jako docenienie naszej pracy, którą społecznie wykonywaliśmy od tylu lat. Jesteśmy bowiem jednym z nielicznych pism, które od dawna starało się połączyć dwa elementy, które wiele osób uważało za niemożliwe do połączenia. Chodzi o wymogi warsztatowe charakterystyczne dla tekstów naukowych z czasopismem, dostępnym dla szerszego grona Czytelników, które jest dostępne nie tylko w czytelni bibliotecznej, ale można je kupić „na mieście”.

Największe zasługi w dziele wpisania „Pro Fide, Rege et Lege” na listę czasopism naukowych wniósł Arkadiusz Meller, któremu chciałbym w tym miejscu podziękować. Bez wątpienia zasłużył, aby jego rangę podnieść w naszej redakcji. Dlatego też powołałem go na Zastępcę Redaktora Naczelnego, a funkcję Sekretarza Redakcji objęła Joanna Rak. Z kolei Mariusz Matuszewski został Redaktorem ds. Tłumaczeń.

prof. Adam Wielomski

Redaktor Naczelny

Pro Fide, Rege et Lege

Od Redakcji konserwatyzm.pl:

Zachęcamy do odwiedzenia odnowionej strony internetowej „Pro Fide Rege et Lege”: http://profide.pl/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *