Yvonnick Denoël, „Sekretne wojny Mossadu”

Yvonnick Denoël, Sekretne wojny Mossadu, przeł. Małgorzata Tryc-Ostrowska,  Warszawa 2013, ss. 366

            W dobie społecznego panowania środków masowego przekazu nierzadko doniesienia medialne zastępują nam rzetelną i obiektywną wiedzę o świecie. Ludzie są tym ciekawsi newsów, jeżeli dotyczą one ważnych, lecz słabo rozpoznanych zagadnień, takich właśnie jak działalność najlepszego wywiadu na świecie – izraelskiego Mossadu. Czytelnika spragnionego informacji, a nie medialnych faktów, domysłów czy domniemań z pewnością zachwyci książka autorstwa Yvonnicka Denoëla – historyka, specjalisty w zakresie służb wywiadowczych, pod tytułem „Sekretne wojny Mossadu”. Daje ona wszak wgląd w zależności pomiędzy różnymi agencjami wywiadowczymi, między innymi: izraelską, brytyjską, francuską, amerykańską. Pokazuje w jakich obszarach one ze sobą współdziałają, konkurują oraz na czym polega gra, którą nieustannie prowadzą. Wyjaśnia o jakie stawki balansuje się w nich pomiędzy współpracą a rywalizacją. Uzasadnia także czym jest „maszyna do produkcji fantazji” i jak jej funkcjonowanie ma się do działań izraelskich służb wywiadowczych.

            Pomimo iż prezentowana czytelnikowi monografia ma charakter naukowy, to czyta się ją niczym najbardziej wciągający i trzymający w napięciu thriller. Warto zaznaczyć, że stanowi to rzadkość w łonie literatury tego typu. Yvonnick Denoël przybliża czytelnikowi wydarzenia i postacie związane z funkcjonowaniem Mossadu – od jego powstania po dzień dzisiejszy. Wiele uwagi poświęca relacjom z Francuzami, co owocuje rozlicznymi ciekawostkami, na przykład wpisanymi w kwestie spisków przeciwko de Gaulle’owi czy współpracy atomowej. Spojrzenie to odznacza dążenie do ukazania obrazu całościowego – ze wszystkimi blaskami i cieniami powoli, ale intensywnie zacieśniających się więzów między stronami, a następnie ich niebagatelnych w skutkach konsekwencji.

            Bardzo interesujące są wątki dotyczące szpiegostwa, nawet szpiegostwa w gronie przyjaciół, a także zagrożeń czyhających w związku z powyższym z najmniej oczekiwanych stron. W tej sferze warto przyjrzeć się również „niebezpiecznym związkom” omówionym przez autora, to znaczy na przykład współpracy pomiędzy Mossadem i jego południowoafrykańskim odpowiednikiem BOSS. Szczególnie wartościowe, bo praktycznie w ogóle nam nieznane są zwłaszcza uwagi dotyczące aspektów technicznych poszczególnych akcji czy działań, a także szkoleń.

            Autor analizuje na kartach swojej monografii kolejne przykłady zaczerpnięte z działalności Mossadu. Na ich podstawie wysuwa wnioski, które interpretuje, a następnie uzasadnia. Charakteryzuje istotę siły izraelskiego wywiadu, tłumaczy dlaczego nie ma on sobie równych i z czego wynika jego skuteczność, udolność. Doszukuje się zależności na linii Mossad – Hollywood, Wall Street i te, które przedstawia, naprawdę bardzo dobrze dokumentuje. Odnosi się do kluczowych rewolucji. Wiarygodnie wyjaśnia, a przy tym naświetla odbiorcom pewne nie do końca zrozumiałe posunięcia ważnych ośrodków decyzyjnych na przestrzeni ostatnich lat. Dlatego też jest to pouczająca lektura – pokazuje jak patrzeć w kontekście na to, co dzieje się wokół nas.

            Nie bez znaczenia dla odbioru treści jest doskonale zarysowany kontekst społeczno-polityczny, kulturowy, ekonomiczny kolejnych wydarzeń. Yvonnick Denoël posługując się swą godną podziwu wiedzą historyczną, imponując umiejętnością interpretacji sytuacji dziejowych oraz ukazywania zależności pomiędzy nimi a pewnymi wydarzeniami, z pozoru całkiem odrębnymi jest ogromnym atutem książki. Nie jest to dzięki temu sucha materia, ale soczysta, przepełniona smaczkami lektura.

            Książka autorstwa Yvonnicka Denoëla pod tytułem „Sekretne wojny Mossadu” to nowatorska i cenna propozycja niemająca sobie równych odpowiedników na polskim rynku wydawniczym. Przewyższa wszak inne dostępne propozycje pod względem merytorycznym – zawiera wiele dotąd nieopublikowanych informacji. Góruje także nad nimi także formą – jest przystępna i wciąga czytelnika. Książka ta przede wszystkim odsłania kulisy tajnych wojen, których my słyszymy jedynie echo przetworzone przez środki masowego przekazu. Jest gwarantem rzetelnej wiedzy w najlepszym wydaniu. Dlatego warto po nią sięgnąć.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa: http://www.czarnaowca.pl/literatura_faktu/sekretne_wojny_mossadu,p1838700236

a.me.

                      

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *