Agencja „Regnum” – Wilno skapitulowało przed Tuskiem

Podczas mitingu przed siedzibą prezydenta Litwy, jaki Polacy zorganizowali w Wilnie w celu obrony swojego szkolnictwa – wzięli udział także przedstawiciele mniejszości rosyjskiej. Obok transparentów w języku polskim i litewskim – często pojawiały się tez w rosyjskim. „Asymilacji nie”, „Kłajpeda solidarna” czy „Popieramy strajk młodzieży” – to niektóre napisy w języku rosyjskim.

Mimo to rosyjska agencja „Regnum”, zajmująca się problemami Europy Wschodniej i Środkowej – wyraziła niezadowolenie z faktu zbyt słabej – jej zdaniem – aktywności Rosjan w tym proteście. Uznała też, że państwo rosyjskie wykazało zbytnią bierność w porównaniu z energicznymi działaniami polskich władz. „Regnum” pisze nawet, że nastąpiła „kapitulacja Vilniusa” przed Donaldem Tuskiem.

Jeszcze dzień wcześniej pisano na Litwie, że przyjazd premiera Polski do Wilna to jawna ingerencja w sprawy wewnętrzne Litwy i przekroczenie wszelkich dopuszczalnych granic. Dzień później premier Litwy godzi się na wspólną grupę roboczą, w skład której wejdą eksperci polscy.

Na tle bardzo aktywnych środowisk polskich, którym udało się zmobilizować setki demonstrantów – aktywność Rosjan i Białorusinów „Regnum” uznaje za zbyt pasywną. De facto to Polacy wzięli na siebie obronę praw wszystkich mniejszości na Litwie – konkluduje „Regnum”. W rozmowie z agencją prezes Stowarzyszenia Szkół Rosyjskich Ella Kanajte tłumaczy: „My nie mamy silnego poparcia w osobie członków Europarlamentu, posłów do parlamentu, czy władz samorządowych rejonu wileńskiego i solecznikowskiego, gdzie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie ma absolutną większość”. „Regnum” zauważa, że Polacy na Litwie są znakomicie zorganizowani i skuteczni, podczas gdy rosyjscy dyrektorzy szkół i nauczyciele przyznają się do tego, że obawiają się represji administracyjnych ze strony władz litewskich.

Jan Engelgard
[aw]Na zdjęciu: Rosjanie popierający Polaków w walce o szkołę.
Fot. regnum.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Agencja „Regnum” – Wilno skapitulowało przed Tuskiem”

  1. Z jakiej racj Polskie władze mają prawo narzucać Litwie w jakim języku dzieci mają się tam uczyć? Ja tego nie rozumiem. Proszę kogoś o wyjaśnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *