Aleksander Nalaskowski, „Ortodoksja i Chaos”

Aleksander Nalaskowski, Ortodoksja i Chaos, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 180

            „Ortodoksja i Chaos” to zbiór celnych komentarzy do współczesnych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturowych autorstwa Aleksandra Nalaskowskiego. Są to głównie polemiczne, dyskusyjne teksty opublikowane w ostatnich latach w dziennikach, tygodnikach i na portalach internetowych. Ich wartość poznawcza oraz merytoryczna tkwi w trzeźwości i oryginalności sądów. Publicysta nie stroni wszakże od stawiania odważnych, nieraz kontrowersyjnych, lecz zawsze wymagających od czytelnika głębszej refleksji, tez. Jego rozległa wiedza historyczna oraz świadomość złożoności rzeczywistości społeczno-politycznej pozwala mu na swobodne – i imponujące w sferze konkluzji – lawirowanie po problematyce społecznej.

            Na kartach tej książki znajdziemy dojrzałe oraz przemyślane przedstawienie aktualnych wydarzeń, a także zagadnień dzielących nasze społeczeństwo i od kilku lat obecnych we współczesnym dyskursie. Walorem takiego ujęcia jest nie zawieszenie go w intelektualnej próżni, lecz pokazanie różnych – nieraz diametralnie różnych – stanowisk. Dopiero takie postawienie sprawy jest w stanie odzwierciedlić złożoność i zawiłość dzisiejszego świata. Bardzo dobrze widoczne jest starcie poglądów dotyczących na przykład dzisiejszych definicji patriotyzmu, kondycji szkolnictwa wyższego i edukacji, jakości Kościoła, wychowania seksualnego czy zjawiska homofobii. Aleksander Nalaskowski pokazuje swoje własne na nie zapatrywania, a jednocześnie zderza je z powszechnymi, obiegowymi opiniami. Mierzy i sprawdza – argumenty i kontrargumenty. Stara się pokazać osie pewnych najbardziej zajadłych sporów, bezideowość podmiotów będących ich stronami. Jednocześnie bezlitośnie obnaża słabości w myśleniu o dynamicznie zmieniających się zjawiskach we współczesnym świecie. 

            Świetnym posunięciem autora jest próba przekrojowego uchwycenia problemów trapiących społeczeństwo. Na przykład Aleksander Nalaskowski krytykuje coraz to bardziej powszechny brak szacunku wobec szkoły, na który obserwuje się powszechne przyzwolenie. Naświetla „wymiar w miarę pełnego koryta wypełnionego obiektami socjalistycznych tęsknot” i jego konsekwencje dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy orientacji seksualnej. Zwraca uwagę na zaniedbania i zaniechania pielęgnowania pamięci kulturowej, refleksji historycznej czy braku zrozumienia dla dokonujących się wraz z postępującą globalizacją przemian społecznych. Bardzo często wymienia konkretne nazwiska, odnosi się do wybranych wydarzeń, których przebieg oraz rezultaty znamy ze środków masowego przekazu. Dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie lepiej pojąć specyfikę naszych czasów i uzmysłowić sobie celność przesłania autora.

Warto wspomnieć, że publicysta wielokrotnie obala nieraz bardzo silnie utrwalone w społecznej świadomości stereotypy („Prawda nas wyzwoli. Jeśli służby nam ją udostępnią”). Otwarcie wypowiada wojnę pieczołowicie pielęgnowanym mitom narodowym, na przykład o Powstaniu Warszawskim czy wolności słowa. Zadaje ciosy utartym przyzwyczajeniom percepcyjnym („Nowy Polak dla nowej Polski”). Mówi bez ogródek dokładnie o tym wszystkim, co podnosi temperaturę debat społecznych.

            Do sięgnięcia po książkę Aleksandra Nalaskowskiego pod tytułem „Ortodoksja i Chaos” z pewnością nie będzie trzeba długo zachęcać wielbicieli jego publicystyki. Tym jednak, którzy nie mieli dotąd okazji jej poznać, gorąco się ją poleca. Wyróżnią ją wszakże trafność w obszarze diagnozowania kondycji intelektualnej i moralnej Polaków, celność sądów na temat przyszłości sporów różnego pochodzenia oraz charakteru. Książka ta dostarcza argumentów i kontrargumentów, które z powodzeniem posłużą w roli oręża przy niejednym sporze, w jakim zechce uczestniczyć czytelnik.

Krzysztof Wróblewski

Książkę można nabyć na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/ortodoksja-i-chaos,1521.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *