Uchwała Rady Górnośląskiej w sprawie powołania społecznego komitetu budowy Pomnika Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 r.

W roku 2015 upłynie siedemdziesiąt lat od dramatycznych wydarzeń, które przeszły do historii jako Tragedia Górnośląska. W końcowej fazie wojny oraz bezpośrednio po jej zakończeniu cywilna ludność regionu poddana została terrorowi, który osiągnął masową skalę. Wkraczająca Armia Czerwona dopuściła się licznych zbrodni, dziesiątki tysięcy Górnoślązaków wywiezionych zostało do ZSRR, tysiące kolejnych osadzono w obozach, administrowanych zarówno przez sowieckie jak i polskie władze komunistyczne. O wydarzeniach tych mówi się w ostatnich latach coraz więcej. Dzięki wysiłkom naukowców, dziennikarzy i społeczników tragiczny rozdział górnośląskiej historii staje się coraz lepiej znany. Sejmiki województw śląskiego i opolskiego w roku 2011 podjęły stosowne uchwały, ustanawiając Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. Starania o upamiętnienie ofiar podjęli także przedstawiciele kościołów rzymsko-katolickiego i ewangelicko-augsburskiego oraz administracji rządowej i lokalnych samorządów.

Rada Górnośląska podziela pogląd, wyrażony przez metropolitę katowickiego księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, o potrzebie ustanowienia w przestrzeni publicznej godnego miejsca pamięci, które przypominałoby o dramacie tysięcy niewinnych ludzi – pochowanych często daleko od stron ojczystych – i ich rodzin. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Rada powołuje społeczny komitet budowy Pomnika Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, dedykowanego pomordowanym przez Armię Czerwoną, deportowanym do ZSRR i osadzonym w obozach na terenie Polski mieszkańcom naszego regionu. Do prac w ramach komitetu zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń.

Rada Górnośląska

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *