Antyjudaizm to zdrada chrześcijaństwa

„Również w chrześcijańskiej teologii można odnaleźć antyżydowskie tendencje, tak po stronie tradycjonalistów, jak i w nurtach liberalnych“ – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, której podlega Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Watykański hierarcha wygłosił wykład na Papieskim Uniwersytecie Angelicum na temat „50 lat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego”.

„Kościół katolicki musi dlatego stale podkreślać, że antyjudaizm jest zdradą chrześcijaństwa. Co więcej duchowa więź żydów i chrześcijan ma stały i wieczny fundament w Piśmie Świętym” – podkreślił kardynał.

http://radiowarszawa.com.pl/2012/05/18/antyjudaizm-to-zdrada-chrzescijanstwa/

Jako komentarz podajemy biblijne potwierdzenie, że „duchowa więź żydów i chrześcijan ma stały i wieczny fundament w Piśmie Świętym”:

20 Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. 21 Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?» Odpowiedzieli: «Barabasza». 22 Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» 23 Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» 24 Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». 25 A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze»9. 26 Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować10 i wydał na ukrzyżowanie.” (Mt 27).

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Antyjudaizm to zdrada chrześcijaństwa”

  1. A nie chodzi tu o to, że nasza religia jest po prostu kontynuacją judaizmu? Antyjudaizm talmudyczny jest właściwy.

  2. @Qba: Nasza religia jest kontynuacją, ściśle mówiąc, „mozaizmu”. „Antymozaizm”, oczywiście, byłby brzydki, np. czepianie się Karaimów, :-).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *