Arndt: Media koncernu ojca Rydzyka znów myślą po niemiecku

.

Nasz dziennik jak też inne media koncernu Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka od czasu do czasu dają swoją postawą polityczną wiele do myślenia . Nie tak dawno przy okazji 30 rocznicy śmierci bł. ks . Jerzego Popiełuszki w ” Naszym Dzienniku ” miała miejsce seria publikacji na ten temat, gdzie można było wyłapać ich szczególny charakter i intencjonalność . Polega to na przedstawieniu zabójstwa księdza Jerzego jako wyłącznie ” zbrodni komunistycznej ” , ale także atakowaniu ludzi , którzy prowadzili śledztwo w zupełnie innym kierunku niż wskazuje to oficjalna propaganda zarówno świecka jak i kościelna reżimu III RP . Oto w sobotnio – niedzielnym Magazynie Naszego Dziennika z 18 – 19 października 2014 , nr 111 (5085) w artykule Adama Kruczka ” Męczeństwo bez granic ” s. 3 – 4 , autor w swoim tekście rozprawia się z ówczesnymi władzami PRL , jako wyłącznie zbrodniczymi i komunistycznymi , ale także atakuje głównego oskarżyciela Grzegorza Piotrowskiego i jego grupy funkcjonariuszy MSW – prokuratora Leszka Pietrasińskiego za to , że zdaniem redaktora Adama Kruczka wygłosił ” kuriozalną mowę oskarżycielską przeciwko … zamordowanemu księdzu Jerzemu Popiełuszce ” . Oczywiście redaktor Kruczek nie raczył przedstawić treści tej mowy , lecz zastosował zabieg socjotechniczny , charakterystyczny dla propagandy systemów totalitarnych . Otóż zastosował metodę rzekomej oczywistości , pomijając tym samym istotę problemu . My jednak przytaczamy fragment przemówienia prokuratora Pietrasińskiego , o którym jako rzekomo atakującym Popiełuszkę wspomina redaktor Kruczek . Oto on :

” Stąd płynie jeden wniosek dla realizowanej przez naczelne organa państwa polityki. Szczególne zagrożenie dla niej stwarzają elementy ekstremalne. Jest to więc owa miara, Wysoki Sądzie, stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynów zarzucanych oskarżonym, który należy wziąć pod uwagę przy wymiarze kar. Tak oto w największym skrócie mówiąc, ekstremalna postawa i działalność księdza Jerzego Popiełuszki zrodziła mniej szkodliwą ekstremę, której produktem są odrażające zbrodnie będące przedmiotem osądu w niniejszej rozprawie. Dla tego rodzaju ekstremalnych postaw, jeżeli rodzą one przestępstwo, trzeba być więc, obywatele sędziowie, nieustępliwie surowym, albowiem najostrzej godzą one w interes społeczny.

Na tym procesie spotkały się dwie postawy mające jednak jeden wspólny mianownik. Pierwsza charakteryzuje niektórych, nielicznych co prawda, lecz wielce krzykliwych duchownych, którzy mieszając ambonę z mikrofonem Wolnej Europy, lekceważą obowiązujące prawa i dobre obyczaje, i druga, dotycząca jeszcze bardziej nielicznych,lecz mniej może krzykliwych, którzy uznali za możliwe zwrócenie się przeciwko polityce państwa poprzez postawienie się ponad prawem i popełnienie najcięższej zbrodni, zbrodni przeciw życiu ludzkiemu. Obie te postawy trzeba charakteryzować jako ekstremalne. „

S. Lammich, Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Relacja obserwatora i dokumenty. Londyn 1986…, s. 65.

Redaktor Kruczek do wspomnianego przez niego fragmentu przemówienia prok. Pietrasińskiego, posłużył się typową nadinterpretacją. We wspomnianym przez niego fragmencie przemówienia prok. Pietrasiński nie atakuje księdza Jerzego lecz tylko niektórych, jego zdaniem nielicznych księży,których nazywa ekstremistami. Postawę księdza Popiełuszki określa nawet jako ” mniej szkodliwą ekstremę ” , co w ówczesnych realiach było aktem dużej odwagi . Nie twierdzi też bynajmniej, jakoby ci księża „ekstremiści”, reprezentowali cały Kościół, lub działali z polecenia swoich kościelnych przełożonych. W związku z tym, przytoczony fragment przemówienia prok. Pietrasińskiego, nie uzasadnia twierdzenia o jego ataku na księdza Popiełuszkę .

Autor tekstu atakując przemówienia prok. Pietrasińskiego, posłużył się dezinformacją symulacyjną i dysymulacyjną w jednym . Zwraca też uwagę fakt, przemilczania w większości tekstów medialnych dotyczących działalności księdza J. Popiełuszki, głównego kierunku jego działalności duszpasterskiej zleconej mu przez kościelnych przełożonych – a była nią obrona życia dzieci nienarodzonych.Trzeba więc w tym kontekście zwrócić uwagę, że obecne media katolickie (o innych już nawet nie ma co mówić) mało piszą lub wręcz milczą o planie Himmlera z 1942, który przewidywał demograficzne niszczenie narodów słowiańskich, z wykorzystaniem takich metod jak m. in. tzw. spędzanie płodu (dzisiaj po hitlerowsku nazywane aborcją od słowa abort – toaleta). Ksiądz Jerzy Popiełuszko broniąc życia, utrudniał wrogom Narodu Polskiego realizację planu Himmlera .

Naturalnie przemilcza redaktor Kruczek jeszcze istotniejszy fragment przemówienia prokuratora Pietrasińskiego , jakim była mowa oskarżycielska prokuratora Pietrasińskiego w Procesie Toruńskim przeciwko głównemu oskarżonemu – kapitanowi Grzegorzowi Piotrowskiemu . Jej treść swego czasu już przedstawialiśmy na naszym blogu w kontekście naszych zarzutów o niemieckość polityki historycznej prowadzonej przez IPN , ale ze względu na jej ogromną wagę przedstawiamy ją jeszcze raz . Oto jego treść : „Wysoki Sądzie! W świetle tego wszystkiego , co dotychczas zostało powiedziane , opisane w akcie oskarżenia zbrodnie obiektywnie noszą także wszelkie znamiona politycznej prowokacji .

Te wszystkie doniosłe dla bezpieczeństwa państwa problemy są przedmiotem zainteresowania i badania w ramach odrębnie prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie śledztwa . W ramach tego śledztwa prokurator przedstawił oskarżonemu Piotrowskiemu zarzut płatnego poplecznictwa w związku z załatwieniem sprawy paszportowej przez obecnie stale przebywającego w RFN Grzegorza Suskiego.

Fakt tego rodzaju obecnie stwierdzonej nieuczciwości , a ściślej mówiąc wcześniejsza znajomość tego kompromitującego , oskarżonego Piotrowskiego ,faktu na terenie RFN , mogła być wykorzystana poprzez realne zagrożenie oskarżonemu Piotrowskiemu kompromitacją w celu skłonienia go do uległości i współpracy . Metoda taka jak wiadomo nieraz już była i to w wielu krajach stosowana z pożądanym skutkiem . Metodę taką zresztą oskarżony Piotrowski zamierzał także stosować w odniesieniu do księdza Popiełuszki o czym powiedział przed sądem . Dlaczego więc taka metoda nie miała być zastosowana i tym razem w odniesieniu do oskarżonego Piotrowskiego ? Jeżeli się przy tym zważy , że zdarzenie to miało miejsce kilka lat temu , a mianowicie jesienią 1981 roku , a ujawnione przez polskie władze śledcze zostało dopiero po trzech latach , przy czym przez ten czas Grzegorz Suski przyjeżdżał często z RFN do Polski , ostatnio w październiku 1984 roku , to obraz tych zdarzeń jest wielce wymowny oraz wymaga dalszego wyjaśnienia , wymaga także w jakich okolicznościach oskarżony Piotrowski wszedł w posiadanie kolejno dwóch kosztownych samochodów marki AUDI oraz FIAT 132 . On sam , jak Wysoki Sąd słyszał uchyla się od odpowiedzi na te pytania . Ma jednak pretensję , że publicznie mówiono o jego koncie dewizowym . Ostatecznie na pytania czy oskarżony Piotrowski wiódł jakieś „drugie życie” odpowie prowadzone nadal śledztwo ” .
Cyt . wg.: ” Pismo Okólne” Biura Prasowego Episkopatu Polski, nr7/85; , Proces Toruński VIII , s. 28-29

Pominięcie akurat tego fragmentu przez cały koncern medialny ojca Rydzyka , w tym Nasz Dziennik i redaktora Kruczka stawia pod dużym znakiem zapytania walkę o prawdę i wolność , jaka jest przez nich podobno postawiona za cel . Pytanie jest więc czy to jeszcze Nasz Dziennik czy już der Nasz Dziennik , parafrazując sarkazm jednego z redaktorów Gazety Wyborczej .

Odpowiedź na to pytanie gazeta w jakimś stopniu przytacza sama . W poniedziałkowym numerze 244 5086 z 20 października 2014 na stronie 6 w dziale ŚWIAT pojawił się tekst pt : ” BND o Boeingu ” . Redakcja ND powołuje się na raport szefa BND Gerharda Schindlera na temat zestrzelenia nad Donbasem Boeinga 777 . Raport BND ma na celu dalszą eskalację konfliktu Rosji z Ukrainą , gdyż z jednej strony oskarża o śmierć 298 pasażerów samolotu prorosyjskich separatystów , a z drugiej strony oskarża także stronę ukraińską o manipulację zdjęciami . Jest to stara niemiecka , szczególnie himmlerowska metoda napuszczania na siebie Słowian , aby ich wykrwawić i skłócić ze sobą , a to ma umożliwić budowę niemieckiej Lebensraum na Wschodzie . Widać tu wyraźną rolę BND jako rzekomego rozjemcy – obserwatora , a faktycznie destruktora posiadającego swoje wpływy po obu stronach konfliktu . Skoro redakcji Naszego Dziennika taki autorytet odpowiada , to warto zadać jej pytanie ( i całemu Lux Veritatis ) czy to nie jest przyczynek do waszego antyslawizmu ?

Na koniec musimy też wrzucić kamyczek do ogródka hierarchów polskiego Kościoła . Dlaczego wciąż przemilczacie prawdę o kulisach zabójstwa księdza Jerzego ? Czy to nie jest przypadkiem forma i cena spłaty długu za nieustanną pomoc finansowo – materialną ze strony rozpadającego się i protestantyzującego Kościoła Katolickiego w Niemczech ?

Skoro nie kształcicie obecnie kadr katolicko – narodowych na wzór działalności w tym kierunku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki , to czy może dziwić fakt , że przegrywacie starcia z kręgami liberalno – wolnomularskimi , czyli antykościołem , który odbiera wam młodych wiernych ?

Obudźcie się ! Mit brennender sorge

Tomasz Arndt
http://pmn.bloog.pl/?smoybbtticaid=613bee

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Arndt: Media koncernu ojca Rydzyka znów myślą po niemiecku”

  1. Znakomity artykuł. Ze swojej strony dodałbym jeszcze, że jakiś czas temu TVP pokazała film o imperium Ojca Dyrektora, jednoznacznie sugerujący, że budowa imperium zaczęła się po powrocie Ojca Dyrektora z Niemiec. Były, oczy wiście „wątki rosyjskie”, o antenach w Rosji, było o rzekomym helikopterze Ojca Dyrektora etc., etc. Wątek niemiecki nie był bardzo eksponowany, ale wystąpił.

  2. „…Skoro redakcji Naszego Dziennika taki autorytet odpowiada , to warto zadać jej pytanie ( i całemu Lux Veritatis ) czy to nie jest przyczynek do waszego antyslawizmu ?…” – w przypadku antyslawizmu zawsze warto poszukać Niemca, Żyda i Anglosasa. Choć jest to, oczywiscie, zadanie b. niebezpieczne, bo zagrażające tzw. „zbawieniu” w tzw. „posoborowym niebie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *