Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy

Od Christianitas do Unii Europejskiej.

Historia idei zjednoczenia Europy

ogólnopolska konferencja naukowa

pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego

Pana Michała Marusika

Siedlce, 5 grudnia 2014 r.

Wydział Humanistyczny

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników konferencji

9.00 – 9.30 – otwarcie konferencji

o   Michał Marusik – Poseł do Parlamentu Europejskiego

o   prof. Mirosław Minkina – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH

o   prof. Adam Wielomski – Kierownik Zakładu Polityki i Systemów Bezpieczeństwa INSiB, Prezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, organizator konferencji

Sesja I – 9.30 – 11.30

prof. Mirosław Minkina (UPH): Współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej

prof. Adam Wielomski (UPH): Imperialne wizje zjednoczenia Europy

prof. Jacek  Bartyzel (UMK): Nowe Sacrum Imperium jako monarchia federacyjna i misyjna w wizji Francisco Eliasa de Tejady

doc. Józef Kossecki (NAI): Nacjokratyzm a zjednoczenie Europy

ks. dr Grzegorz Stolarski (UPH): Czy wspólnota europejska jest społecznością naturalną? Antyczne koncepcje polityczne a nowożytna idea zjednoczonej Europy

11.30 – 12.00 – przerwa kawowa

Sesja II – 12.00 – 14.00

prof. Robert Marszałek (UW): Idea zjednoczonej Europy w myśli niemieckiego idealizmu

prof. Andrzej Gniazdowski (IFiS PAN): Jedność Europy z perspektywy fenomenologii (Husserl, Scheler, Hildebrand)

dr Tomasz Scheffler (UWr): Idea zjednoczonej Europy w myśli opozycji antyhitlerowskiej

dr Paweł Bała (UPH): Prawo europejskie jako źródło sekularyzacji prawa

mgr Magdalena ZiętekWielomska (EUV, Niemcy): Niemiecka koncepcja Neuordnung a idea zjednoczonej Europy

mgr Łukasz Święcicki (UPH): Koncepcja Wielkiej Przestrzeni (Großraum) Carla Schmitta

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

Sesja III – 15.00 – 17.00

prof. Ryszard Polak (AWF): Nauka Feliksa Konecznego o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy

dr Norbert Wójtowicz (OBEP IPN we Wrocławiu): Zjednoczenie Europy w myśli wolnomularskiej

dr Maciej Wojtacki (WSKSiM w Toruniu): Marcelego Dłużniewskiego wizja federacji narodów europejskich na tle polskich XIX wiecznych koncepcji integracyjnych

dr Wojciech Wierzejski (CRSiO): Idea zjednoczonej Europy i przyszłość integracji europejskiej w teoriach J. Habermasa i A. Giddensa

dr Arkadiusz Indraszczyk (UPH): Idea europejska w myśli europejskich partii ludowych

mgr Sławomir Wierzbicki (UPH): Wizje (trzeciej) Europy w zamyśle emigrantów europejskich w USA

17.00-17.15 – przerwa

Sesja IV – 17.15-18.15

dr Marcin Jendrzejczak (UE w Katowicach): Ekonomiczne źródła integracji i dezintegracji europejskiej

mgr Joanna Rak (UMK): Typologia postaw rewitalizacyjnych jako narzędzie do analizowania idei zjednoczenia Europy

lic. Katarzyna Skóra (UW): Wizja pozimnowojennej Europy według Johna J. Mearsheimera

lic. Marta Weltrowska (UMK): Idea Partnerstwa Wschodniego jako próby rozszerzenia działalności Unii Europejskiej w zakresie zjednoczenia Europy

18.15-19.00 – podsumowanie obrad

19:30 – kolacja

organizatorzy: Biuro Posła do PE Michała Marusika, Zakład Polityki i Systemów Bezpieczeństwa INSiB UPH, Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej

współpraca: czasopismo naukowe „Pro Fide, Rege et Lege”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy

Szanowni Państwo, 

informujemy, że na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach będzie miała miejsce konferencja naukowa organizowana przez Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, pod patronatem europosła Michała Marusika. Konferencja będzie zatytułowana: 


„Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy”. 

Konferencja będzie miała miejsce w dn. 5 grudnia 2014 roku (piątek).

Jej celem jest historyczny przegląd koncepcji zjednoczenia naszego kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów alternatywnych dla współczesnej Unii Europejskiej – zaczynając od Christianitas, idąc przez marksizm, libertarianizm, konserwatyzm, a kończąc na narodowo-socjalistycznych ideach zjednoczenia Europy.

Czytelnicy naszego portalu mogą nadsyłać zgłoszenia, zawierające propozycje tematów, na ręce sekretarza konferencji mgra Łukasza Swięcickiego ( swiecicki.lukasz@uph.edu.pl )Zgłoszenie musi zawierać proponowany tytuł wystąpienia, stopień lub tytuł naukowy i instytucję, którą reprezentuje Zgłaszający.

Serdecznie wszystkich zapraszam
Prof. Adam Wielomski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *