Artur Górski odpowiada Ludwikowi Skurzakowi

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!

Kończy się VI kadencja Sejmu, a zarazem szósty rok mojej działalności parlamentarnej. W ciągu ostatnich czterech lat brałem aktywny udział w pracach legislacyjnych nad wieloma projektami ustaw, a także wspierałem mieszkańców Warszawy, na rzecz których wykonałem kilkaset interwencji poselskich. W tej kadencji Sejmu (stan na 1 lipca 2011 r.) wypowiadałem się z mównicy sejmowej 284 razy, co plasowało mnie na 20 miejscu w gronie posłów najczęściej zabierających głos na posiedzeniach plenarnych. W tym czasie złożyłem 127 interpelacji, 78 zapytań i 7 pytań w sprawach bieżących. Wygłosiłem także 66 oświadczeń poselskich. Występowałem przed Sejmem 7 razy jako poseł sprawozdawca w imieniu komisji sejmowych, a także 30 razy prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego PiS w odniesieniu do poszczególnych projektów ustaw.

Jako poseł o poglądach prawicowo-konserwatywnych zabiegałem w Sejmie, także w uchwalanym prawie, o bliskie mi wartości. Czyniłem również wysiłki na rzecz propagowania postaw patriotycznych wśród mieszkańców. Prowadziłem z ludźmi stały dialog, a gdy była taka potrzeba, reprezentowałem mieszkańców przed administracją samorządową i rządową. W kwietniu 2011 r. odebrałem prestiżową nagrodę tygodnika „Nasza Polska”, którą otrzymałem „w uznaniu patriotycznej postawy i za wzorową działalność parlamentarną dla Warszawy i Polski”.

Byłem zaangażowany w sprawy międzynarodowe, szczególnie na rzecz poprawy sytuacji polskiej mniejszości na Litwie, Ukrainie i Białorusi, a także przyczyniałem się do pogłębienia tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej.

Zawsze starałem się traktować mój udział w życiu publicznym i pracę poselską jako służbę Polsce i Polakom. Pragnę kontynuować moją misję w kolejnej kadencji Sejmu.

dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Ciąg dalszy TUTAJ

[aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Artur Górski odpowiada Ludwikowi Skurzakowi”

  1. Poseł Górski wypowiedział się 284 razy z mównicy sejmowej. Super !!! A gdyby tak miał kopię mównicy sejmowej w domu, to dopiero mógły osiągnąć wynik.

  2. Co za bełkot. Jakby się jeszcze z 10-15 razy wypowiedział, to może by Tusk z wrażenia podatki w końcu obniżył. Szkoda że nie zagrał z tymi chłopakami w piłkę, na mur beton rywalizowałby o fotel trenera kadry ze Smudą. Zdjęcie z przedstawienia jasełkowego przesłodkie. Czyli nic nowego, demokracja w pełnej krasie. Może warto zaprosić pana Górskiego do jakiejś dyskusji na tym portalu nt. PiSu i jego prawicowości?

  3. Oto jak wygląda prawicowość, konserwatyzm, monarchizm, czy nawet zwykła przyzwoitość, kiedy się przystąpi do którejś z Bandy Czworga. Jak się chce pbierać żołd od ststemu ludwo-demokratycznego to trzeba być godnym reprezentantem ludowo-demokratyczej filozofii. Poglądy posła Góeskiego w sprawach zasadniczych wypowie Jarosław Kaczyńcki. (Natomiast poglądów posła Libickiego już Kaczyńcki wypowiadał nie będzie – będzie je wypowiaał Donald Tusk: zamiast popierać eurokołchoz ustami Kaczyńskiego, będzie popierał eurokołchoz ustami Tuska. A my będziemy namawiani do popierania albo Górskiego albo Libickiego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *