Benedykt XVI kończy dziś 84 lata

Z okazji 84 urodzin życzymy naszemu Ojcu Świętemu wielu łask Bożych, długiego pontyfikatu i cierpliwości oraz wytrwałości w zwalczaniu błędów modernistów dotyczących tak liturgii katolickiej, jak i treści doktryny.

Niech Pan Bóg ma w opiece naszego papieża.

Redakcja konserwatyzm.pl

Prosimy o klikanie "Lubię to".

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Benedykt XVI kończy dziś 84 lata”

  1. Należałoby popracować nad jakością dźwięku. Głos rockmana ginie w tle muzyki. Wg Novus Ordo Missae jest to Msza Święta (prawdopodobnie odnowowa). Niestety przegięcia bywają zabawne – patrz http://www.youtube.com/watch?v=pzAuKUm3Bhw W Liście Apostolskim Ojca Świętego Benedykta XVI w formie motu proprio pt. SUMMORUM PONTIFICUM O stosowaniu liturgii rzymskiej w postaci sprzed reformy przeprowadzonej w 1970 roku (weszło w życie 14 września 2007) znajdujemy m in.: „Niemniej w niektórych regionach liczni wierni przywiązali się i wciąż pozostają przywiązani z taką miłością i zaangażowaniem do wcześniejszych form liturgicznych, które głęboko naznaczyły ich kult i ich ducha, że Najwyższy Kapłan Jan Paweł II przynaglany troską o tych wiernych, w 1984 r. specjalnym indultem Quattuor abhinc annos Kongregacji Kultu Bożego przyznał prawo do korzystania z Mszału Rzymskiego wydanego w 1962 r. przez Jana XXIII; następnie w 1988 r. listem apostolskim Ecclesia Dei w formie motu proprio, Jan Paweł II wezwał biskupów do szerokiego i hojnego korzystania z tego prawa na rzecz wszystkich wiernych, którzy by o to prosili.” oraz: Art. 2. W Mszach odprawianych bez udziału ludu, każdy ksiądz katolicki obrządku łacińskiego, diecezjalny czy zakonny, może używać Mszału Rzymskiego ogłoszonego przez bł. Jana XXIII w 1962, lub Mszału Rzymskiego ogłoszonego przez Pawła VI w 1970, i może to robić każdego dnia z wyjątkiem Triduum Wielkanocnego. Dla takiego odprawiania, przy użyciu któregokolwiek z Mszałów, ksiądz nie potrzebuje żadnej zgody Stolicy Świętej ani Ordynariusza. Art. 3. Wspólnoty Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, czy to na prawie diecezjalnym czy papieskim, które pragną odprawiać Mszę zgodnie z edycją Mszału Rzymskiego ogłoszoną w 1962, podczas celebracji wspólnotowych lub konwentualnych w swoich oratoriach, mogą to czynić. Jeśli jedna wspólnota lub cały Instytut czy Stowarzyszenie pragnie wprowadzić takie celebracje często, zwykle lub stale, decyzja taka musi zostać odjęta przez Wyższego Przełożonego, zgodnie z prawem i ich własnymi dekretami i statutami. Art. 4. W Mszach odprawianych zgodnie z przepisami art. 2 mogą uczestniczyć z własnej woli – zachowując wszystkie normy prawne – wierni, którzy wyrażą taką chęć. Art. 5. § 1. W parafiach, w których jest stale obecna grupa wiernych przywiązanych do wcześniejszych tradycji liturgicznych, proboszcz powinien chętnie przyjąć ich prośbę o odprawianie Mszy rycie Mszału Rzymskiego ogłoszonego w 1962 i zapewnić aby dobro tych wiernych stało w zgodzie ze zwykłą opieką duszpasterską w parafii i pod kierunkiem biskupa zgodnie z kanonem 392, unikając niezgody i wybierając jedność Kościoła. §. 2. Celebracje zgodne z Mszałem bł. Jana XXIII mogą mieć miejsce w dni pracy podczas gdy w niedzielę i święta może odbywać się jedna taka Msza. § 3. Dla wiernych i księży którzy o to proszą, proboszcz powinien zezwolić na odprawianie dodatkowych ceremonii w nadzwyczajnej formie przy specjalnych okazjach takich jak śluby, pogrzeby czy w jednorazowych sytuacjach np. pielgrzymkach. § 4. Kapłani którzy używają Mszału bł. Jana XXIII muszą to umieć i nie mogą być obciążeni pod względem prawnym. § 5. W kościołach które nie mają charakteru parafialnego ani konwentualnego obowiązkiem rektora jest udzielanie wspomnianych wyżej pozwoleń. Art. 6. Podczas mszy odprawianych w obecności ludu zgodnie z Mszałem bł. Jana XXIII, czytania mogą odbywać się w języku narodowym, zgodnie z wydaniami zatwierdzonymi przez Stolicę Apostolską. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie aby Msza Święta w rycie przedsoborowym ORDO MISSAE była odprawiana w każdej parafii. Pytanie tylko, który ksiądz ją pamięta, albo który potrafi? Potrzeba dużo dobrej woli i PRACY.

  2. Mnie jeszcze tylko boli ten 1 maja, mam nadzieję, że jednak jeszcze beatyfikacja JPII będzie odłożona i proces ponownie przeprowadzony. Ale ogólnie ten papież zasadniczo zmierza w kierunku bardziej tradycyjnym – na razie dobre i to.

  3. Data 1 maja w tym (2011) roku wiąże się ze Świętem Miłosierdzia Bożego, które zostało ustanowione przez Jana Pawła II. Myślę, że dlatego Benedykt XVI wybrał ją na dzień beatyfikacji JPII. Niektórzy dopatrują się w tym związku z masońskim ”świętem 1 maja”, twierdząc, że Karol Wojtyła (a także Józef Ratzinger) to masoni. Nie wydaje się to uprawnione mimo to, że Karola Wojtyłę poparli watykańscy masoni w wyborze na papieża.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *