Biskup Bernard Fellay wyjaśnia

Na łamach włoskiego dziennika „La Stampa” oraz w związanym z gazetą portalu internetowym Vatican Insider watykanista Andrzej Tornielli zamieścił informację, że Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X jest gotowe zaakceptować określone części preambuły doktrynalnej, przekazanej mu we wrześniu ubiegłego roku przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Wilhelma Levadę. Przedstawiciele FSSPX mieli jednak prosić Stolicę Świętą o doprecyzowanie tych części dokumentu, które nadal budzą wątpliwości teologów Bractwa.

Według informacji Torniellego przedstawiciele kongregacji uznali, że „dokumentacja” przesłana 21 grudnia przez bp. Bernarda Fellaya jako odpowiedź na żądanie akceptacji treści preambuły była „niewystarczająca” i domagali się od przełożonego generalnego Bractwa sformułowania bardziej jednoznacznego stanowiska. Żądany dokument został przekazany 12 stycznia br.

Włoski watykanista stwierdził, że jego związany z Kongregacją Nauki Wiary anonimowy informator nazwał drugą odpowiedź Bractwa „zdecydowanym krokiem naprzód” (źródła: vaticaninsider.lastampa.it, KNA, kreuz.net, 17/18 stycznia 2012).

Tymczasem przełożeni dystryktów FSSPX otrzymali w tej sprawie list bp. Bernarda Fellaya, z którego można się dowiedzieć, że:

1. Ponieważ odpowiedź na preambułę przesłana 21 grudnia 2011 r. zawierała tylko dokument doktrynalny, Rzym poprosił o sprecyzowanie stanowiska Bractwa. List z tym doprecyzowaniem bp Bernard Fellay wysłał 12 stycznia 2012 r. Wbrew temu, co twierdzi Tornielli, nie jest to jednak „druga odpowiedź” ani nie stanowi to „kroku naprzód ku akceptacji preambuły”.

2. W przesłanym do Rzymu liście bp Fellay po raz kolejny wskazał, że problemy doktrynalne nie zostały wyjaśnione, a „hermeneutyka ciągłości” nie jest wystarczającą podstawą ich rozwiązania.

3. Myślą przewodnią jego listu było to, że prawdziwą przyczyną kryzysu w Kościele jest II Sobór Watykański i jego reformy. Biskup Fellay ponownie zwrócił uwagę na główne źródła wszystkich złych owoców soboru: ekumenizm, kolegializm, nową liturgię, chęć dostosowania się do świata itd.

4. Biskup Fellay uznał za niedopuszczalne ratyfikowanie tekstów niejasnych i dwuznacznych.

5. Biskup Fellay poprosił o jasną i wyraźną odpowiedź na pytanie, czy Rzym zechce gwarantować Bractwu całkowitą wolność głoszenia nieskażonej prawdy katolickiej oraz denuncjowania błędów (źródło: informacja przekazana przez przełożonego dystryktu Europy Wschodniej, ks. Karola Stehlina).

Źródło: http://news.fsspx.pl/?p=253

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Biskup Bernard Fellay wyjaśnia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *