Bogucki: Podsumowanie 2020

Ten rok był wyjątkowy z kilku powodów, a pośród nich zdecydowanie najgorętszym i najbardziej palącym opinię publiczną był wirus COVID 19. Niemniej myślę, że na przestrzeni tego roku wydarzyło się wiele równie ciekawych wydarzeń co sama pandemia. Co więcej, ten rok, przyniósł- także mi wiele nowych refleksji na temat moich wartości. Te refleksje odmieniły nieco mój sposób patrzenia na tradycjonalizm.

Ja, reakcjonista?
Od 18 kwietnia minęło ponad 8 miesięcy. Na przestrzeni tego czasu na portalu Konserwatyzm.pl, pojawiło się 12 moich artykułów, które obrazują pewną przemianę w moim sposobie patrzenia na tradycjonalizm, jako na zbiór idei postulujących powrót monarchii i ancien regime’u. Ta przemiana powodowana była coraz to dokładniejszym zgłębianiem tej doktryny, ale i refleksją nad wartościami, które konstytuują mój pogląd na świat. Myślę, że to zgłębianie nadal trwa i nigdy się nie skończy. Nie oznacza to jednak, że ten rozwój przewartościowuje cały system jednak ten rozwój, otwiera mi oczy na pewne wydarzenia, które bezpowrotnie zmieniły Nomos Ziemi w taki sposób, który sprawia, że powrót do starego porządku, zdaje się niemożliwy, choć byłoby to marzeniem. Trzeba jednak pamiętać, że cechą tradycjonalizmu jest realizm. To nierozerwalny element, który tworzy całą biosferę funkcjonowania tradycjonalisty. Te refleksje nad realizmem doprowadziły mnie do wniosków, które wykluczają całkowity powrót do ancien regime’u. I choćbym wierzył z całych sił w monarchię, to nie ma realnej możliwości do powrotu króla z Bożej łaski, w takiej formie, w jakiej panowali władcy przed rewolucją francuską. Nie oznacza to jednak, że zdejmuje to z nas konserwatystów obowiązek kształtowania duchowej elity. Wręcz przeciwnie. Ta sytuacja wymaga od nas ekstremalnego wysiłku, który będzie kształtował nasze otoczenie i rzeczywistość. To wszystko wymaga od nas odrzucenia pewnych pokus liberalizmu. Musimy wiedzieć, jaka jest dychotomia wroga, bo tylko to będzie pomocne w kształtowaniu siebie i idei. A w 2021 roku, życzę wszystkim czytelnikom, aby wypełniali swoje cele i nigdy nie tracili ufności w Opatrzność Bożą.

Szymon Bogucki

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *