Bogusława Beata Kaczmarek (red.), „Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”

Bogusława Beata Kaczmarek (red.), Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, ss. 366.

            Książka pod redakcją naukową Bogusławy Beaty Kaczmarek zatytułowana „Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” stanowi niezwykle cenny wkład w rozwój wiedzy i literatury na temat podstaw teoretycznych Makatonu oraz polskiej wersji tej metody. Pokazuje ona wyzwania stojące przed komunikacją wspomagającą i alternatywną. Przedstawia sposoby umożliwienia osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi przekazywania i odbierania komunikatów oraz usprawniania ich umiejętności językowych. Za sprawą świetnie przemyślanej konstrukcji odsłania wyraźnie wyodrębnione perspektywy: autorów, specjalistów i rodziców. Dzięki temu daje spojrzenie na odmienne, lecz dopełniające się optyki mające za przedmiot nie tylko analizy metodologiczne, ale także przykłady i właściwości wykorzystania wiedzy w prowadzonej w praktyce terapii. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na pionierski charakter publikacji, mianowicie uzmysławia ona szanse związane z AAC, zalety systemu Makaton w polskim kontekście.

            Makaton jest wspomagającym i alternatywnym sposobem porozumiewania się (AAC – Augmentative and Alternative Communication). Jego walory na tle innych metod bardzo łatwo dostrzec na podstawie tekstów różnych autorów, które powstały na kanwie odmiennych praktyk. Dają one więc szerokie spojrzenie na różne aspekty tej samej metody, co z kolei umożliwia wielopłaszczyznowe porównania i ocenę przydatności dla własnych potrzeb. Makaton to jednak przede wszystkim program językowy, który pozwala na porozumiewanie się dzieciom i dorosłym, którzy nie mówią w ogóle lub posługują się mową jedynie w pewnym ograniczonym stopniu. O jego zastosowaniu można przekonać się konfrontując doświadczenia autorów. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż stanowi on jednocześnie podejście symultaniczne, wykorzystujące znaki manualne, czyli gesty, symbole graficzne oraz mowę. W aneksie zostały umieszczone tablice ze znakami Makatonu – znakami manualnymi oraz znakami graficznymi. Jest to użyteczny dodatek, któremu bez wątpienia warto się przyjrzeć i – jak dowodzą autorzy – wykorzystać w praktyce.

            Czytelnik doceni z pewnością, że jest to pierwsza na rynku wydawniczym monografia zawierająca w sobie opis doświadczeń ludzi, którzy osobiście zetknęli się z prezentowaną przez siebie metodą. Stąd eksperci, nauczyciele, rodzice dzielą się swoimi odczuciami, pokazują trudności, wyzwania, ale i szanse, zalety, możliwości znamienne dla Makatonu. Relacje te stanowią potwierdzenie efektywności wykorzystania tej metody oraz dowodzą tego, że warto podjąć trud wpisany w jej zastosowanie, gwoli zwiększenia komfortu życia swoich podopiecznych – dzieci, młodzieży, osób starszych, wszystkich tych, którzy mają kłopoty ze skutecznym porozumiewaniem się ze swoim otoczeniem.

            Dzięki rzetelnym wskazówkom, które wcale nie pozostają na jakimś poziome abstrakcji, lecz z powodzeniem mogą być wdrażane do praktyki, kolejne artykuły stanowią pomoc w poszukiwaniu dróg ku zbudowaniu mostów komunikacyjnych, które pozwolą osobom wykluczonym poczuć się uczestnikami relacji społecznych. Oznacza to, iż autorzy dają czytelnikom nadzieje i szanse, jednocześnie pokazując, w jaki sposób można je wykorzystać, aby osiągnąć realne wyniki pracy na dostępnych poziomach.

            Publikacja przygotowana przez Bogusławę Beatę Kaczmarek zatytułowana „Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” to jedna z najcenniejszych publikacji z zakresu pedagogiki z ostatnich lat. Stanowi ona wszak nieocenione wsparcie dla tych, którzy chcą udzielić faktycznej pomocy osobom borykającym się z barierami komunikacyjnymi, mającymi złożone problemy komunikacyjne. Zamieszczone na łamach książki opisy doświadczeń rodziców są świadectwem osiągnięć Polaków w walce z trudnościami, które nie tak dawno stanowiły niemożliwe do przebicia ściany. Natomiast wybitni eksperci – teoretycy i praktycy, którym także oddano głos na kartach monografii, pokazują naukowe podstawy i kolejne szanse, których nie można nam nie wykorzystać. Jest to zatem książka warta uwagi oraz naszej uważnej lektury.

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/makaton-w-rozwoju-osob-ze-zlozonymi-potrzebami-komunikacyjnymi,1604.html

Krzysztof Wróblewski

/ame/

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *