Cele Ruchu Narodowego

Cele ruchu narodowego, formacji ideowej o zdecydowanie proobywatelskim, republikańskim i wolnościowym charakterze są wielorakie. Cztery najpoważniejsze z nich, to:

1/ Kontrrewolucja kulturowa – wspieranie inicjatyw i rozstrzygnięć wzmacniających więzi wspólnotowe, rodzinę jako podstawową jednostkę życia zbiorowego narodu; pielęgnacja wspaniałych tradycji kulturowych oraz rodzimych dziejów; oddolna organizacja obywateli do pracy pojmowanej jako bezinteresowna służba na rzecz własnego państwa; kreowanie nowoczesnego, przemyślanego i świadomego patriotyzmu jako modelu wychowania społecznego i życia zbiorowego; ochrona praw jednostki do swobodnego rozwoju oraz funkcjonowania

2/ Praworządność – tworzenie oraz wspieranie nowoczesnych, przejrzystych rozwiązań prawnych, które pomagają przeciętnym obywatelom w bieżącym funkcjonowaniu, a nie stanowią dla nich przeszkodę; kreowanie przepisów prawa zabezpieczającego interesy obywateli, a nie kast bądź klas czy grup zysków; desocjalizacja państwa i odbiurokratyzowanie jego struktur; bezwzględne przeciwdziałanie zjawisku nepotyzmu oraz korupcji, tak politycznej, jak i gospodarczej

3/ Gospodarka narodowa – modernizacja państwa w oparciu o zasady gospodarki wolnorynkowej; wspieranie rozwiązań służących rodzimej gospodarce ze szczególnym naciskiem na likwidację wszelkich barier stanowiących przeszkodę w rozwoju przedsiębiorczości oraz nowoczesnej wytwórczości i gospodarki rolno – spożywczej; zdecydowana kontrakcja dla socjalizmu i socliberalizmu w gospodarce, które zaprzepaszczają i niszczą owoce cudzej pracy w imię iluzorycznych interesów społecznych

4/ Sprawy międzynarodowe – godna i podmiotowa rola państwa na arenie międzynarodowej; umacnianie oraz rozwijanie narodowej pozycji w Unii Europejskiej przy wykorzystaniu wszelkich narzędzi Wspólnotowych; wspieranie własnej nowoczesnej armii jako podstawy obronności państwa; wzmacnianie współpracy politycznej i gospodarczej ze wschodnimi sąsiadami Polski ze szczególnym wskazaniem na Rosję oraz dalej Chiny; dobre i przede wszystkim podmiotowe relacje we współpracy z USA.

Ty tylko cztery płaszczyzny funkcjonowania ruchu narodowego dziś zarysowane w tym miejscu w sposób bardziej hasłowy.

dr Rafał Zgorzelski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Cele Ruchu Narodowego”

  1. Na fb Solidarnej Polski zadano ostatnio mniej wiecej takie pytanie: jak myślicie – czemu nasze niezwykle liczne inicjatywy w ogole nie przebijaja sie medialnie. Skomentowalem to w sposob następujący: jaki jest jeden pogląd/postulat ktory odróżnia SP od całej reszty sceny politycznej? No i oczywiście dzisiaj kolegom z RN trzebaby zadać to samo pytanie. Jak sobie na nie nie odpowiedzą, to ciąg dalszy jest oczywisty – bedą wyglądać dokładnie tak, jak wcześniej SP i PJN.

  2. Kiedy wreszcie nastąpią jakieś konkrety ??? Ciągle tylko ogólnie, w zarysach, w skrócie, hasłowo…niech będzie może chociaż raz konkretnie! Tekst jest na tyle pusty, że praktycznie każdy z polityków mógłby go uznać, prawie w całości, za swój. Czy już nie jest za późno na takie ogólniki? Autor powinien się bardziej przyłożyć!

  3. Innymi słowy, celów brak. Oczywiście, nie licząc dostania się niektórych osób na listy wyborcze PiS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *