„Człowiek. Instrukcja obsługi. Przewodnik po zachowaniach społecznych”

Hanna Brycz, Człowiek. Instrukcja obsługi. Przewodnik po zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2012, ss. 205

            Książka autorstwa Hanny Brycz pod tytułem „Człowiek. Instrukcja obsługi. Przewodnik po zachowaniach społecznych” zawiera przedstawienie i omówienie najnowszych oraz najważniejszych odkryć psychologii. Stanowi doskonałe źródło wiedzy o człowieku, umożliwiające uzyskanie spojrzenia na sens zachowań i dowiedzenie się więcej na temat możliwości kształtowania relacji z innymi ludźmi. To także klucz – o nieocenionej wartości – do zrozumienia siebie, a przy tym pasjonująca lektura o wszystkim tym, co od zawsze fascynowało człowieka w człowieku.

            Na kartach publikacji czytelnik odnajdzie dobre podłoże teoretyczne dla dalszych refleksji o charakterze praktycznym oraz inspirację do własnych badań czy analiz. Dostrzeże i zrozumie, dzięki świetnie dopasowanym przykładom, prawa psychologiczne warunkujące zachowania znaczącej części ludzi i pewne tendencje w tej sferze. Walorem książki są zamieszczone w niej przykłady kwestionariuszy sprawdzających skłonności do rozpoznawania prawidłowości psychologicznych w cudzych i własnych zachowaniach. Okażą się one bez wątpienia przydatne dla osób planujących własne badania. Z kolei słowniczek zamieszczony na końcu książki stanowi przydatną pomoc dla czytelników słabiej zorientowanych w terminologii ze sfery psychologii.

            Autorkę wyróżnia to, że w sposób niezwykle prosty i klarowny jest w stanie przybliżyć czytelnikowi najbardziej skomplikowane i zawiłe teorie psychologiczne. Bardzo pomocne w ich zrozumieniu są ilustrujące je odniesienia do znanych wszystkim sytuacji lub obrazów z arcydzieł literatury światowej, na przykład „Idioty” Fiodora Dostojewskiego. Przykładowo Hanna Brycz usiłuje odpowiedzieć na pytanie: „Czy inni wiedzą lepiej, kim ja jestem”, przywołując perspektywę atrybucyjną, odwołując się do klasyków, między innymi Fritza Heidera, a także najnowszych wyników badań i rzucając światło na konsekwencje jej wykorzystania. Wyjaśnia: „Nie znaczy to jednak, że poznanie świata społecznego opiera się wyłącznie na zawierzeniu i niepewności. Gatunek ludzki trwa i się rozwija. Widocznie pokora wobec wciąż niepoznawalnej rzeczywistości, a szczególnie rzeczywistości społecznej, spełnia swoją przystosowawczą funkcję”. 

            Autorka nie tylko sygnalizuje istnienie złożoności w sferze zjawisk objętych poszczególnymi teoriami psychologicznymi, ale i szczegółowo je charakteryzuje, dając spojrzenia na ich złożoność. Przykładem jest doskonała analiza dotycząca wpływu asymetrii atrybucyjnej aktora i obserwatora zdarzeń na proces spostrzegania siebie. Warto wczytać się w uwagi na temat znaczenia niepowtarzalnego charakteru Ja przemyślanego czy wpływu odchyleń od racjonalności na trafność spostrzegania siebie i innych, ponieważ umożliwi do dostrzeżenie siebie samego w kontekście społecznym na nowo, z całkiem odmiennej, aniżeli dotychczas perspektywy.

            Czytelników z pewnością zachwyci zilustrowany z humorem, a stworzony z ogromnym znawstwem przedmiotu: „Leksykon prawidłowości psychologicznych”. Zawiera on wyliczenie i opisy tendencji rządzących procesem oceniania i atrybucji, takich jak na przykład: asymetria negatywna w atrybucji moralności, asymetria pozytywna w atrybucji zdolności, efekt halo – negatywny/pozytywny, efekt negatywności dla wysokiej walencji, efekt negatywności dla niskiej walencji, egocentryczny błąd atrybucji, fałszywe poczucie powszechności, fundamentalny błąd atrybucji, generalizowanie wiedzy pochodzącej z obserwacji pojedynczych zachowań lub zachowania jednej osoby na całe grupy ludzi, heurystyka reprezentatywności, myślenie egocentryczne oraz wiele innych.

            Hanny Brycz książka pod tytułem „Człowiek. Instrukcja obsługi. Przewodnik po zachowaniach społecznych” zainteresuje nie tylko psychologów – praktyków i teoretyków oraz studentów i dydaktyków zajmujących się tematyką będącą przedmiotem pracy, ale i wszystkich tych, którzy pragną udoskonalić własne kompetencje komunikacyjne, a także podnieść poziom swojej wiedzy na temat siebie, innych ludzi, funkcjonowania w kontekście. To bezcenna pozycja wydawnicza dla czytelników, którzy pragną wykorzystywać dorobek najnowszej psychologii, aby ułatwić, uprzyjemnić i uczynić efektywniejszymi swe relacje z innymi ludźmi. Zdecydowanie warta polecenia publikacja.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Smak Słowa: http://sklep.smakslowa.pl/czlowiek-instrukcja-obslugi-duplikat-1.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *