Dziewice pod ochroną w Indonezji

Szef działu edukacji w indonezyjskim mieście Prabumulih na Sumatrze, Mahomet Rasyid zaproponował badanie indonezyjskich dziewcząt w wieku 16-19 lat na okoliczność zachowania dziewictwa. Projekt miałby być realizowany od początku 2014 r. i zostać sfinansowany z budżetu municypalnego – potrzebowałby jedynie akceptacji ministrów rządu centralnego.

Zdaniem pomysłodawcy, program będzie „doskonałym narzędziem ochrony dzieci przed prostytucją i seksem pozamałżeńskim”. Jak stwierdził Rasyid, „każda kobieta ma prawo do zachowania dziewictwa (…) nie chcemy, by uczniowie i uczennice dopuszczali się karygodnych czynów.” Podobnego zdania jest Hasrul Azwar z Islamskiej Partii Sprawiedliwości i Dobrobytu, który w wywiadzie dla indonezyjskiej prasy powiedział że „dziewictwo to świętość i hańbą jest dla studentki stracić je przed ślubem”.

Wyznające w większości islam społeczeństwo indonezyjskie jest bardzo niechętne zachodniemu permisywizmowi seksualnemu i amerykańskiej ideologii „obyczajowego luzu”. Władze na szczeblu municypalnym, prowincjonalnym i krajowym podejmują mniej lub bardziej udane próby prawnej ochrony kobiety przed zachodnim liberalizmem i zabezpieczenia jej godności. W prowincji Aceh zakazano kobietom zapożyczonego z USA zwyczaju jazdy okrakiem na motorze ze względu na poniżający je charakter tej czynności. W 2012 r. rząd w Dżakarcie przedłożył projekt zakazu noszenia przez kobiety wzorowanych na amerykańskich mini-spódniczek. Obecna próba wprowadzenia przepisów chroniących uczennice przed rozwiązłością jest już trzecią podejmowaną z kolei. Poprzednie miały miejsce w 2007 r. na Jawie i w 2010 r. na Sumatrze.

Pomimo dziesięcioleci bycia geopolitycznym satelitą Stanów Zjednoczonych, Indonezja nie uległa całkowicie amerykanizacji i ma szansę odzyskać podmiotowość kulturową i polityczną w świecie policentrycznym. W takich warunkach mogłaby ochronić swoje społeczeństwo przed demoralizującym oddziaływaniem liberalizmu.

Ronald Lasecki

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Dziewice pod ochroną w Indonezji”

  1. Indonezja zaczerpnęła ten pomysł właśnie od Stanów Zjednoczonych. http://scienceblogs.com/tfk/2008/12/29/abstinence-pledges-still-dont/ „For instance: A new study out of the Bradley Hasbro Children’s Research Center found that “anal sex is on the rise” among straight teenagers and young adults. According to a heavy-breathing report from ABC News, straight kids are having butt sex “to please a partner, to have sex without the risk of pregnancy, or to preserve their virginity.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *