„Europa bez euro?”. Nowa książka w serii Biblioteka Konserwatyzm.pl (cena: Bóg zapłać)

Europa bez euro ?

Patronat naukowy Robert Gwiazdowski

Pomysł uruchomienia waluty euro stał się dobrym przyczynkiem do wznowienia dyskusji na temat istoty pieniądza; jego funkcji i celów. Po wielu dziesięcioleciach milczenia na ten temat, otwarła się znów możliwość dyskutowania o naturze pieniądza. Czym pieniądz jest, a czym być powinien? Jakie funkcje pieniądz pełni, a jakie funkcje pełnić powinien? Te pozornie naiwne pytania stanowią jeden z podstawowych elementów współczesnego świata, w którym przyszło nam żyć; świata „totalnej polityki” zawłaszczającej kolejne obszary wolności ludzkich i obywatelskich. W totalitarnych państwach współczesnego Zachodu pieniądz stał się jednym z narzędzi realizacji celów politycznych. Warto więc dobrze znać zarówno cele totalitarnych władców jak też metody jakimi się posługują w realizacji swych celów.

Michał Marusik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kongres Nowej Prawicy

/fragment przedmowy/

Spis treści


Przedmowa…………………………………………………………………………………… 7
Robert Gwiazdowski
Wprowadzenie………………………………………………………………………………13
Claudio Borghi Aquilini
Złoto, euro i waluty narodowe. Euro: od środka płatniczego do przyczyny kryzysu i bezrobocia………………………23
Mateusz Machaj
Co zamiast EBC?……………………………………………………………………………45
Witold M. Orłowski
Jakie lekcje w sprawie euro płyną z greckiego kryzysu?………..67
Michał Szymański
Kryptowaluty – aspekty monetarne i technologiczne……………91
Marcin Jendrzejczak
Wizja pieniądza i systemu bankowego w myśli Hansa Hermanna Hoppe…………………………………………………………..107
Monika Joanna Swaczyna
Autonomizacja strefy euro: faktyczna unia dwóch prędkości?………………………………………………………………………..137
Bartosz Bartczak
Cena Euro – wpływ wspólnej waluty na politykę makroekonomiczną państw Eurolandu…………………………………171
Krzysztof Marczewski
Analiza opinii firm-eksporterów nt. mikroekonomicznych korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro………………………187
Mateusz Benedyk
Dokąd zmierza polityka Europejskiego Banku Centralnego?……………………………………………………………………………….203
Feliks Grądalski
Problem walutowego kursu wejścia do wspólnego obszaru walutowego strefy euro……………………………………………..225

225 ss., oprawa miękka, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej


*Książka jest dostępna bezpłatnie, zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki. Jedna osoba może zamówić maksymalnie 1 sztukę.

** Osoby z Warszawy i okolic, po wcześniejszym umówieniu się,  mogą odebrać książkę osobiście – nie ponosząc żadnych kosztów, więcej informacji sklep@konserwatyzm.pl.

Można dostać książkę w naszej księgarni: TUTAJ

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *