Ewa Wysocka, „Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania”

Ewa Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 359

Książce patronuje portal www.konserwatyzm.pl.

            W celu poznania współczesnej, podlegającej nieustannym zmianom rzeczywistości społecznej oraz jej naukowego okiełznania potrzeba nowych podejść teoretycznych, a także metodologicznych. Wbrew pozorom ich dostarczenie nie jest rzeczą łatwą. Wymaga bowiem zdolności krytycznej refleksji nad tym, co nas otacza i co determinuje kształt, treść, jakość socjalizacji – tak pierwotnej, jak i wtórnej. Tą niebagatelną w swym wymiarze umiejętność z pewnością posiadła znakomita pedagog i psycholog Ewa Wysocka, czemu dała wyraz w swojej najnowszej książce pod tytułem „Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania”, która ukazała się właśnie w ramach wartościowej i potrzebnej serii wydawniczej autorskich podręczników akademickich do pedagogiki pod redakcją naukową wybitnego badacza tej dyscypliny profesora Bogusława Śliwerskiego.

            Głównym problemem, na którym skoncentrowała swoją uwagę Ewa Wysocka jest niewydolność i nieudolność w sferze realizacji ról społecznych towarzyszących działalności nauczycieli, wychowawców i rodziców. Przejawy tych sytuacji problemowych łatwo zaobserwować za sprawą spektakularnego oraz nierzadko silnie nasyconego emocjami przekazu medialnego. Dziennikarze wszakże chętnie nagłośniają je. Nie idzie jednak zazwyczaj za tym żadna konstruktywna refleksja ani choćby inicjacja próby zmiany takiego niepożądanego stanu rzeczy czy docieczenie przyczyn nieprawidłowości. Zainteresowanie mediów kończy się na krwawym obrazie i mocnych słowach. Niesłusznie. Prezentowana publikacja stanowi właśnie świetną odpowiedź na nasze wątpliwości i obawy dotyczące tych wszystkich, często w swym wydźwięku patologicznych sytuacji. Umożliwia dostrzeżenie ich źródeł, faz przebiegu, konsekwencji, możliwości przeciwdziałania, naprawiania szkód oraz – co najważniejsze – diagnozowania. Poniekąd zatem stanowi więc idealny suplement do dominujących w dzisiejszych czasach, niepełnych przekazów medialnych.

            Z pewnością ogromnym walorem tej polecanej książki jest to, że uzmysławia zarówno teoretykom, jak i praktykom, jakie wyzwania i zadania stoją przed współczesną pedagogiką, jakie cele powinni sobie stawiać pedagodzy, aby wyjść naprzeciw społecznym, właściwie pojętym i zdefiniowanym potrzebom. Autorka nie stroni od formułowania zaleceń odnośnie do rozwiązywania istniejących problemów o charakterze rozwojowo-wychowawczy. Ma świadomość, że ich wdrożenie może przysporzyć rozlicznych trudności. Nie pozostawia jednak tego problemu osobom, które będą je realizować, to znaczy nie zostawia czytelnika samego sobie. Dokładnie wszystkie swoje uwagi tłumaczy i wyprzedzając potencjalne pytania, pokazuje w jaki sposób unikać podstawowych błędów, radzić sobie z oporem, o który nie trudno ze strony różnych podmiotów, nie tylko samych zainteresowanych, ale i instytucji.

            Ewę Wysoką odznacza wyjątkowa zdolność doszukiwania się związków przyczynowo skutkowych pomiędzy działalnością wychowawczą a kondycją młodego pokolenia. Potrafi wszakże właściwie odczytywać kierunki wpływu i umie korzystać z potencjału towarzyszącego prawidłowemu diagnozowaniu. Właśnie diagnozowania, którego walory skrupulatnie wymienia, również pragnie nauczyć swojego odbiorcę. Pokazuje mianowicie w jaki sposób korzystać między innymi z metodyki celującej w rozpoznaniu zagrożeń rozwojowych oraz jak odczytywać i korzystać z uzyskanych wyników. Nie zapomina w tym kontekście o zagadnieniach natury etycznej, którym poświęca wiele uwagi. Opowiada się bowiem za stanowiskiem, że są one wyznacznikiem właściwej realizacji misji pedagogicznej i miernikiem poprawności procesu diagnozowania.

            Książkę Ewy Wysockiej pod tytułem „Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania” gorąco poleca się tym, którym zależy, aby być odpowiedzialnym człowiekiem – osobą właściwie wychowującą młode pokolenie. Jest to więc publikacja niezastąpiona dla rodziców, wychowawców, pedagogów. Wiele spośród dzieł dostępnych na rynku wydawniczym zdążyło się zdezaktualizować z powodu błyskawicznie dokonujących się zmian społecznych, obyczajowych i szeroko pojętej globalizacji. Dlatego też warto sięgnąć po niniejsze bez wątpienia aktualne opracowanie – można się z niego wiele nauczyć o tym, co nas uwarunkowało i jak w sposób etyczny, godny i właściwy możemy kształtować młode pokolenie.

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/diagnostyka-pedagogiczna,1469.html

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *