Fragment programu partii Łowiectwo, Wędkarstwo, Przyroda, Tradycja

Komentarz tłumacza:

Francuska partia o nazwie Łowiectwo, Wędkarstwo, Przyroda, Tradycja [Chasse, pêche, nature et traditions, (CPNT)] powstała w 1989 roku. Jest przywiązana do tradycji wiejskich pojętych jako naturalnie ekologiczne. Nie jest to partia chłopska! CPNT na ogόł klasyfikuje się jako partię oscylującą na granicy między „skrajną prawicą” a „prawicą klasyczną”. To nic nie znaczące rozrόżnienie w rzeczywistości informuje nas, że CPNT jest rodzajem zdecydowanie prawicowego ugrupowania ekologiczno-tożsamościowego.

Czytelnik bez trudności zauważy podobieństwo tez CPNT do niektόrych propozycji Nowej Prawicy i tez ekologicznych nacjonalizmu zwanego autonomicznym.

Partia jest niewielka. Wchodziła już w sojusze wyborcze z innymi ugrupowaniami, m.in. z ruchem gaullistowskim, z partią Philippe’a de Villiers lub z Libertasem.

Prezentowany tekst dotyczy polityki miejskiej.

Antoine Ratnik

Program reorientacji polityki miejskiej w celu uczynienia miast zdatnymi do życia dla ich mieszkańców

Wieś została przez państwo zaniedbana. Przyczyną tego stanu rzeczy jest troska o pewną rentowność. Ale jest oczywiste, że nawet w mieście Francuzi nie są równi co do dostępności do usług i co do możliwości korzystania z nich. Dlatego konieczne jest ponowne ich uruchomienie tam, gdzie zniknęły, a zwłaszcza na osiedlach.

[W oryginale „quartier” – eufemizm oznaczający w poprawnie politycznym języku duże skupiska ludności afrykańskiej – przyp. AR].

Trzeba również zainicjować zarządzanie miastami na szczeblu osiedlowym, poprzez zapewnienie im harmonijnego i zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. To wymaga wsparcia i odrodzenia „małej”  działalności gospodarczej, takiej samej, jaką powinno się realizować w środowisku wiejskim.

Tak więc, należy wdrażać w mieście takie same posunięcia jak te, ktόre wprowadza się na wsi i posługiwać się tam taką samą argumentacją, co jest normalnym wymogiem, gdyż wiejskość brzmi tak samo jak osiedle!

Aby miasta ponownie mogły stać się dla mieszkańców zdatne do życia, należy:

• wymagać od państwa, aby utrzymało lub ponownie zainstalowało publiczne urzędy (np. poczty, lokalne oddziały zarządόw komunalnych, etc. – przyp. AR) na wszystkich osiedlach, w tym na tych, ktόre są trudne [„trudne osiedle” – eufemizm oznaczający zony kontrolowane przez gangi imigranckie – przyp. AR];

• wspomagać utrzymanie już istniejących i otwieranie nowych gabinetόw lekarskich, przychodni lekarskich i gabinetόw paramedycznych [np. pielęgniarki, pedicure medyczny – przyp. AR) w zonach uznanych za „trudne”;

• powiększyć liczbę żłobkόw i dostosować ich godziny pracy do potrzeb rodzin (trzeba dążyć do utrwalenia zasady podobnej do tej, ktόra obowiązuje na wsi, że miejsce pracy jest miejscem życia);

• rozwinąć system podtrzymywania obecności ludzi starszych w domu, oferując im kompleksowe usługi (zakupy, leki, opiekę zdrowotną, rekreację …) – ten sektor tworzy miejsca pracy;

• rozwijać obszary działalności gospodarczej, w szczególności poprzez wprowadzenie zwolnień od opłat i podatków dla mikroprzedsiębiorstw i małych sklepόw w pierwszych latach ich egzystencji;

• zdynamizować rzemiosło i drobny, lokalny handel na osiedlach, szczegόlnie poprzez pomoc i wsparcie dla początkujacych firm, poprzez stworzenie ograniczeń dla możliwości otwierania średnich i dużych powierzchni handlowych wewnątrz miast;

• stworzyć i wspomagać korzystnym systemem opodatkowania przedsiębiorstwa usługowe nakierowane na ludzi starszych wiekiem lub na osoby niepełnosprawne;

• zwalczać przestępczość, zwłaszcza poprzez otwieranie lokalnych komisariatόw policji i wprowadzenie polityki równowagi między prewencją a represjami;

• zapewnić równowagę między wszystkimi rodzajami transportu w sieci transportu miejskiego;

• narzucić państwu i innym szczeblom administracji rozwόj mniej zanieczyszczających środowisko naturalne rodzajόw transportu;

• spowodować, aby Krajowa Agencja Zatrudnienia i Izby Handlowo-Przemysłowe wraz z gospodarczymi agendami organόw zarządόw miast wspierały na drodze świadczenia usług prawnych, administracyjnych i finansowych nowych przedsiębiorcόw (poprzez studium wykonalności instalacji nowej firmy, przewidywania na najbliższe 3 lata , studium rynku…) w ciągu pierwszych pięciu lat egzystencji każdej nowej firmy po to, żeby zapewnić ciągłość i trwałość nowych firm;

• rozszerzyć strefy przywilejόw fiskalnych, jeżeli są one konieczne, a ich istnienie zdało egzamin.

Dodatkowo, trzeba zmienić politykę miejską tak, aby uczynić miasta bardziej ludzkimi. Dziesięciolecia chaotycznej urbanizacji wytworzyły aktualny brak równowagi, ktόry zaowocował hiperkoncentracją. CPNT uznaje za niezbędne uchwalenie takiego prawodawstwa w zakresie nieruchomości, ktόre pozwoliłoby zerwać z nawykami nabytymi w przeszłości.

Nie powinno być tak, żeby śrόdmieścia wielkich miast, w szczegόlności Paryża, były zawłaszczone przez biura i puste lokale należące do międzynarodowej jet set!

CPNT przywiązuje szczegόlną wagę do :

• kontroli rozwoju obszarów miejskich na przedmieściach,

• wdrożenia ambitnej, lecz racjonalnej polityki budowlanej,

• ograniczenia przestrzeni biurowej,

• zachęcania do odnowy budynkόw już istniejących, raczej niż promowania nowych konstrukcji,

• potrzeby zburzenia dużych, zniszczonych zespołόw mieszkaniowych w celu zastąpienia ich przez zhumanizowane siedliska ludzkie,

• polityki sprzyjania nabywaniu własności przez osoby o niskich dochodach,

• umożliwienia zawierania partnerskich umόw między gminami i właścicielami prywatnymi,

• opracowania projektόw ustaw zakazujących deweloperom budownictwa robienia bzdur i wymagających większej spójności w zarządzaniu przestrzennym,

• restrukturyzacji agencji spółdzielczości mieszkaniowej w celu umożliwienia szybkiego rozpatrywania wniosków i przyznawania tanich mieszkań w rozsądnym okresie czasu.

Za:

http://www.cpnt.fr/index.php/programme/programme-cpnt/prog-grandes-lignes/amenagement-du-territoire/174-reorienter-la-politique-de-la-ville-en-rendant-les-villes-vivables

Tłum. Antoine Ratnik

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Fragment programu partii Łowiectwo, Wędkarstwo, Przyroda, Tradycja”

  1. Mimo utrwalenia polskiego tłumaczenia „Wędkarstwo” w nazwie – można by się obecnie zastanowić nad użyciem neologizmu „Rybactwo”, odnoszącego się do śródlądowej gospodarki rybnej.

  2. Czemu nie. Ale nie chcielismy isc przeciw utartemu nazewnictwu.Tak ta nazwa w Polsce funkcjonuje. Zreszta funkcjonuje blednie, bo w oryginalnej nazwie partii nie ma „tradycji” ale sa „tradycje” , w liczbie mnogiej. To jest bardzo wazne w przypadku ugrupowania zaleznego intelektualnie od ND.

  3. Widzę, że mają mieszankę postulatów słusznych i socjalistycznych. Ale ogólnie widać, że to partia raczej antyestabliszmentowa, więc lepsze to niż nic. Wraz z upływem czasu sam coraz bardziej doceniam fakt posiadania przez ludzi własnych działek i tym samym bycia przynajmniej częściowo samowystarczalnym pod względem żywnościowym, zwłaszcza w obliczu zmasowanego ataku na nas w wykonaniu megakoncernów produkujących artykuły „spożywcze”, które są nimi tylko z nazwy, a zawierają większość tablicy Mendelejewa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Prywatne: Fragment programu partii Łowiectwo, Wędkarstwo, Przyroda, Tradycja

Komentarz tłumacza:

Francuska partia o nazwie Łowiectwo, Wędkarstwo, Przyroda, Tradycja [Chasse, pêche, nature et traditions, (CPNT)] powstała w 1989 roku. Jest przywiązana do tradycji wiejskich pojętych jako naturalnie ekologiczne. Nie jest to partia chłopska! CPNT na ogόł klasyfikuje się jako partię oscylującą na granicy między „skrajną prawicą” a „prawicą klasyczną”. To nic nie znaczące rozrόżnienie w rzeczywistości informuje nas, że CPNT jest rodzajem zdecydowanie prawicowego ugrupowania ekologiczno-tożsamościowego.

Czytelnik bez trudności zauważy podobieństwo tez CPNT do niektόrych propozycji Nowej Prawicy i tez ekologicznych nacjonalizmu zwanego autonomicznym.

Partia jest niewielka. Wchodziła już w sojusze wyborcze z innymi ugrupowaniami, m.in. z ruchem gaullistowskim, z partią Philippe’a de Villiers lub z Libertasem.

Prezentowany tekst dotyczy polityki miejskiej.

Antoine Ratnik

Program reorientacji polityki miejskiej w celu uczynienia miast zdatnymi do życia dla ich mieszkańców

Wieś została przez państwo zaniedbana. Przyczyną tego stanu rzeczy jest troska o pewną rentowność. Ale jest oczywiste, że nawet w mieście Francuzi nie są równi co do dostępności do usług i co do możliwości korzystania z nich. Dlatego konieczne jest ponowne ich uruchomienie tam, gdzie zniknęły, a zwłaszcza na osiedlach.

[W oryginale „quartier” – eufemizm oznaczający w poprawnie politycznym języku duże skupiska ludności afrykańskiej – przyp. AR].

Trzeba również zainicjować zarządzanie miastami na szczeblu osiedlowym, poprzez zapewnienie im harmonijnego i zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. To wymaga wsparcia i odrodzenia „małej”  działalności gospodarczej, takiej samej, jaką powinno się realizować w środowisku wiejskim.

Tak więc, należy wdrażać w mieście takie same posunięcia jak te, ktόre wprowadza się na wsi i posługiwać się tam taką samą argumentacją, co jest normalnym wymogiem, gdyż wiejskość brzmi tak samo jak osiedle!

Aby miasta ponownie mogły stać się dla mieszkańców zdatne do życia, należy:

• wymagać od państwa, aby utrzymało lub ponownie zainstalowało publiczne urzędy (np. poczty, lokalne oddziały zarządόw komunalnych, etc. – przyp. AR) na wszystkich osiedlach, w tym na tych, ktόre są trudne [„trudne osiedle” – eufemizm oznaczający zony kontrolowane przez gangi imigranckie – przyp. AR];

• wspomagać utrzymanie już istniejących i otwieranie nowych gabinetόw lekarskich, przychodni lekarskich i gabinetόw paramedycznych [np. pielęgniarki, pedicure medyczny – przyp. AR) w zonach uznanych za „trudne”;

• powiększyć liczbę żłobkόw i dostosować ich godziny pracy do potrzeb rodzin (trzeba dążyć do utrwalenia zasady podobnej do tej, ktόra obowiązuje na wsi, że miejsce pracy jest miejscem życia);

• rozwinąć system podtrzymywania obecności ludzi starszych w domu, oferując im kompleksowe usługi (zakupy, leki, opiekę zdrowotną, rekreację …) – ten sektor tworzy miejsca pracy;

• rozwijać obszary działalności gospodarczej, w szczególności poprzez wprowadzenie zwolnień od opłat i podatków dla mikroprzedsiębiorstw i małych sklepόw w pierwszych latach ich egzystencji;

• zdynamizować rzemiosło i drobny, lokalny handel na osiedlach, szczegόlnie poprzez pomoc i wsparcie dla początkujacych firm, poprzez stworzenie ograniczeń dla możliwości otwierania średnich i dużych powierzchni handlowych wewnątrz miast;

• stworzyć i wspomagać korzystnym systemem opodatkowania przedsiębiorstwa usługowe nakierowane na ludzi starszych wiekiem lub na osoby niepełnosprawne;

• zwalczać przestępczość, zwłaszcza poprzez otwieranie lokalnych komisariatόw policji i wprowadzenie polityki równowagi między prewencją a represjami;

• zapewnić równowagę między wszystkimi rodzajami transportu w sieci transportu miejskiego;

• narzucić państwu i innym szczeblom administracji rozwόj mniej zanieczyszczających środowisko naturalne rodzajόw transportu;

• spowodować, aby Krajowa Agencja Zatrudnienia i Izby Handlowo-Przemysłowe wraz z gospodarczymi agendami organόw zarządόw miast wspierały na drodze świadczenia usług prawnych, administracyjnych i finansowych nowych przedsiębiorcόw (poprzez studium wykonalności instalacji nowej firmy, przewidywania na najbliższe 3 lata , studium rynku…) w ciągu pierwszych pięciu lat egzystencji każdej nowej firmy po to, żeby zapewnić ciągłość i trwałość nowych firm;

• rozszerzyć strefy przywilejόw fiskalnych, jeżeli są one konieczne, a ich istnienie zdało egzamin.

Dodatkowo, trzeba zmienić politykę miejską tak, aby uczynić miasta bardziej ludzkimi. Dziesięciolecia chaotycznej urbanizacji wytworzyły aktualny brak równowagi, ktόry zaowocował hiperkoncentracją. CPNT uznaje za niezbędne uchwalenie takiego prawodawstwa w zakresie nieruchomości, ktόre pozwoliłoby zerwać z nawykami nabytymi w przeszłości.

Nie powinno być tak, żeby śrόdmieścia wielkich miast, w szczegόlności Paryża, były zawłaszczone przez biura i puste lokale należące do międzynarodowej jet set!

CPNT przywiązuje szczegόlną wagę do :

• kontroli rozwoju obszarów miejskich na przedmieściach,

• wdrożenia ambitnej, lecz racjonalnej polityki budowlanej,

• ograniczenia przestrzeni biurowej,

• zachęcania do odnowy budynkόw już istniejących, raczej niż promowania nowych konstrukcji,

• potrzeby zburzenia dużych, zniszczonych zespołόw mieszkaniowych w celu zastąpienia ich przez zhumanizowane siedliska ludzkie,

• polityki sprzyjania nabywaniu własności przez osoby o niskich dochodach,

• umożliwienia zawierania partnerskich umόw między gminami i właścicielami prywatnymi,

• opracowania projektόw ustaw zakazujących deweloperom budownictwa robienia bzdur i wymagających większej spójności w zarządzaniu przestrzennym,

• restrukturyzacji agencji spółdzielczości mieszkaniowej w celu umożliwienia szybkiego rozpatrywania wniosków i przyznawania tanich mieszkań w rozsądnym okresie czasu.

Za:

http://www.cpnt.fr/index.php/programme/programme-cpnt/prog-grandes-lignes/amenagement-du-territoire/174-reorienter-la-politique-de-la-ville-en-rendant-les-villes-vivables

Tłum. Antoine Ratnik

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.