FSSPX otrzymało „preambułę doktrynalną”

14 września 2011, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, odbyło się spotkanie J.Em. Wilhelma kard. Levady, prefekt Kongregacji i przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, J.E. bp Ludwika Ladaria SJ, sekretarza Kongregacji, i ks prał. Guido Pozzo, sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z J.E. bp Bernardem Fellay, przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X oraz ks. ks. Mikołajem Pfluger i Alanem-Markiem Nely, jego asystentami.

W odpowiedzi na prośbę z dn. 15 grudnia 2008 r. skierowaną przez przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI, Ojciec Święty zdecydował się uchylić ekskomuniki zaciągnięte przez czterech biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Marcel Lefebvre oraz rozpocząć w tym samym czasie dyskusję doktrynalną z Bractwem, aby przezwyciężyć trudności i problemy doktrynalne aby zlikwidować istniejące podziały.

W posłuszeństwie woli Ojca Świętego utworzono wspólną komisję, w której skład weszli zarówno eksperci Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jak i Kongregacji Nauki Wiary. Komisja odbyła w okresie od października 2009 do kwietnia 2011 osiem spotkań Te konferencje, których tematem było zaprezentowanie i zbadanie głównych problemów doktrynalnych osiągnęły swój cel, którym było wyjaśnienie stanowisk i motywacji obydwu stron.

While bearing in mind the concerns and demands presented by the Society of St. Pius X about protecting the integrity of the Catholic faith against Vatican Council II’s 'hermeneutic of rupture’ with Tradition (a theme addressed by Pope Benedict XVI in his address to the Roman Curia on 22 December 2005)

Mając na uwadze obawy i żądania zaprezentowane przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa dotyczące ochrony integralności Wiary katolickiej przed „hermeneutyką zerwania z Tradycją” (nawiązując do przemówienia papieża Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej z 22 grudnia 2005 roku, Kongregacja Nauki Wiary jako fundament pełnego pojednania ze Stolicą Apostolską uznaje zaakceptowanie Preambuły Doktrynalnej wręczonej podczas spotkania 14 września 2011 r. Ta preambuła określa niektóre z elementów doktrynalnych oraz kryteria interpretacji doktryny katolickiej niezbędne do zapewnienia wierności Magisterium Kościoła i sentire cum Ecclesia, pozostawiając jednakowoż otwartą i uprawnioną możliwość dyskusji i studiów teologicznych nad wyjaśnieniem poszczególnych wyrażeń i sformułowań obecnych w tekstach Soboru Watykańskiego II i nauczaniu Magisterium powstałym w późniejszym okresie.

Podczas tego samego spotkania złożono kilka propozycji dotyczących uregulowania sytuacji kanonicznej Bractwa Św. Piusa X, które – mamy nadzieję – w końcu doprowadzi do pojednania.

http://breviarium.blogspot.com/
[aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “FSSPX otrzymało „preambułę doktrynalną””

  1. Bractwo nie ma prawa formułować „żądań” pod adresem Stolicy Apostolskiej, bo występuje tu w roli petenta, a klucz do rozwiązania tej sytuacji leży właśnie w ręku Następcy św. Piotra.

  2. @konserwa Ma prawo, bo wierni maja prawo do zdrowej doktryny.To jest w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Sprawe rozwiaze Rzym, to pewne.Innej drogi nie ma,ale wystapic w obrobie prawdy bylo i jest obowiazkiem stanu dla FSSPX.Byly na ten temat artykuly ks.Stehlina w „Zawsze Wierni”.

  3. W oryginale (tzn. angielskiej wersji) jest „request” czyli prośba, życzenie,a nie jak twarda forma „demand”. Zresztą oświadczenie było wspólnie wydane w jednolitej treści przez Stolicę Apostolską i FSSPX, więc z pewnością zadbano w Rzymie o odpowiednią redakcję. Tutaj więcej w tym kontekście http://www.dici.org/en/news/interview-with-bishop-bernard-fellay-after-his-meeting-with-cardinal-william-levada/ . Pozostaje czekać na rozważenie otrzymanej Preambuły Doktrynalnej i to co nastąpi po tym, oczywiście codziennie pozostając w modlitwie z tym związanej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *