Gliński nie będzie premierem

Sejm odrzucił wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Głosowało 414 posłów. Ustawową większość stanowiło 231 głosów. Za było 137 posłów, przeciw – 236, wstrzymało się 41 posłów od głosu.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Sejm-odrzucil-wniosek-PiS-o-konstruktywnym-wotum-nieufnosci-dla-rzadu-Donalda-Tuska,wid,15395393,wiadomosc.html?ticaid=110312&_ticrsn=5

Zamiast komentarza – zdjęcie niedoszłego premiera PiS, startującego w wyborach w 1997 roku z list Unii Wolności. [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Gliński nie będzie premierem”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *