Głos pasterski Metropolity Częstochowskiego abpa Wacława Depo

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!
W dzień wspomnienia błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, kapłana i Męczennika przyszło mi zabrać głos w sprawie niechlubnego pierwszeństwa miasta Częstochowy i jej władz, co do programu pomocy zabiegów in vitro dla małżeństw bezdzietnych.

Ten wymyślony program ma objąć wyłącznie małżeństwa zarówno kościelne, jak i cywilne. Rozumiemy, że kościelne obejmują wszystkie wyznania. Przypominam, że decyzja ta, podjęta już w grudniu 2011 roku, a wczoraj 18 października, powtórzona przewagą dwóch głosów radnych, zbiegła się – świadomie lub nieświadomie – z datą ogłoszenia mojej osoby w posłudze biskupa Częstochowy i Metropolity Częstochowskiego.

Ponieważ dotychczas Agencja Oceny Technologii Medycznych nie wypowiedziała się w tym temacie, uznano to za milczącą zgodę, która miałaby przeważyć za przyjęciem tej decyzji. Nie chcąc być posądzonym o podobną zgodę, o milczenie, wypowiadam się zdecydowanym sprzeciwem, gdyż z płaszczyzny wiary chrześcijańskiej – metoda in vitro wkroczyła na równię pochyłą. A mianowicie, pragnienie posiadania własnego dziecka zostało zrównane i związane z niszczeniem poczętego życia nadliczbowych embrionów, uczestniczących w tym procesie.

Prawdziwą zaś pomocą uwzględniającą godność – zarówno małżonków katolickich, cywilnych, czy nawet niewierzących, jest metoda naprotechnologii, która w programach miasta wprost nie istnieje…

Chciałbym to mocno podkreślić, że życie społeczno-polityczne- gospodarcze i religijne ma swoją logikę wewnętrzną, ale … przy założeniu mądrości i prawości sumień ludzi oraz systemu. W oparciu o rozum, naukę i wiarę oraz w oparciu o moralność możemy w dużym stopniu niwelować zło, fałsze i wszelkie zamęty. Jeśli bowiem odrzuci się prawo naturalne połączone z prawem Bożym, a przyjmie tylko prawo stanowione przez państwo większością głosów, parlamentarnych czy samorządowych, to za legalne trzeba by uznać: zarówno Holocaust na narodzie Żydowskim, Katyń na polskich żołnierzach, czy morzenie głodem Ukraińców. A z kolei Proces Norymberski za nielegalny i anachronizm, bo odniósł się do prawa naturalnego i prawa Dekalogu.

Drodzy Bracia i Siostry!

Potrzebny nam jest dzisiaj, już nie tylko głos sprzeciwu, który mówi nam „zło dobrem zwyciężaj”, ale potrzeba nam ufnej modlitwy o dary Ducha Świętego, aby rozeznać prawdę i nie ulec oszustwu liberalizmu i pełzającej sekularyzacji, oddzielającej człowieka od Boga.

Proszę wraz z wami, aby przykład i wstawiennictwo Księdza Jerzego, błogosławionego męczennika naszego czasu, uprosił nam łaskę żywej i odpowiedzialnej wiary wobec wszelkiej formy wojen światopoglądowych, które zostały już wypowiedziane.

Na wierność Łasce Bożej i zgodność sumień z serca błogosławię.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Arcybiskup Wacław Depo

Częstochowa, 19 października 2012 r.

Nota:

Głos pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego dra Wacława Depo należy odczytać w najbliższą niedzielę po otrzymaniu we wszystkich kościołach i kaplicach.

Ks. Andrzej Kuliberda

Wikariusz biskupi ds. Duszpasterskich

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *